Ahmet CANİKLİOĞLU

Ahmet CANİKLİOĞLU

[email protected]

SİVAS ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜ YAYMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

20 Ocak 2015 - 21:41

SİVAS ŞEHİR KÜLTÜRÜNÜ YAYMA VE YAŞATMA DERNEĞİ

            Her şehrin kendine özgü bir kültürü vardır. Bu kültürü oluşturan değerler, o şehrin mekânı ve insanlarıdır. Bir şehrin mayası, o şehirde yaşayan insanların hayatiyeti, kültürü ve geçmişten süregelen adetlerini geleneklerini içerir. Bunun çeşitli örneklerini de görmek mümkündür. Ancak; en önemli özelliği, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, toplumda genel olarak kabul görmesi ve devam etmesidir. Tarihsel bir süreç olan bu kültür manzumesi, yaşana yaşana, çeşitli renk ve desenleriyle hep kendini yenilemiş olsa da, özüne sadık kalmış ve özelliğini asla kaybetmemiştir. Bir şehri tanımak isterseniz, öncelikle insanlarını sonra da kültürünü tanımalısınız.

            Anadolu şehirlerinin; günümüzde bozulmayan ve öneme haiz bu gelenekleri, zaman zaman yozlaşmaya bağlı bir erozyona uğrasa da, halen devam etmektedir. Bu erozyonun,  sosyal, ekonomik ve siyasi sebepleri vardır. Ancak; bu sebepleri en asgari düzeye indirmek suretiyle devamını sağlamak, kurum ve kuruluşlardan çok, o şehrin kültür elçilerine ve kültür mirasına saygılı duyarlı insanları ile yaşatılmaya çalışıldığı gibi, bu kültür elçilerinin ve gönüllü cemiyetlerin duyarlı ve sorumlu davranışları, o şehrin kültürünün yaşatılmasının devamını sağlamak amacıyla, gelecek nesillere aktarılması gibi asil bir görevi üstlenirler.

            Ülkemizin tam ortasında bulunan Sivas’ımızın da, kültür varlığını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, unutulmaması için gayret göstermek gibi bir görevi üstlenen ve çok önemsediğimiz, faaliyetleri ile gönlümüzü fetheden bir dernekten, bir cemiyetten, yani Sivas Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği’ inden bahsetmek istiyorum.

Bu dernek; 2004 yılında Sivas’ın, kadim ailelerinden AKAY’ lar sülalesinden rahmetli eğitimci Bekir AKAY tarafından kurulmuştur. Amacı sadece ve sadece, bu şehrin kültür mirasına sahip çıkmak, şehir kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve bu şehrin varlığına geleceğine hizmet etmek olmuştur.

            Bir nöbet değişimi esası ile dernek faaliyetleri kesintisiz devam etmiştir. Daha sonra yine şehrimizin önemli ve duyarlı esnaflarından, Çetin ÖZENÇ’ in Başkanlığında çalışmalarına devam etmiştir.

Çetin ÖZENÇ’ ten sonra yine şehrimiz esnaflarından, Ali KESTİ Başkanlığında faaliyetlerini sürdürmüştür.

            Halen Ahat TÜRKMENOĞLU Başkanlığında çalışmalarını sürdüren bu derneğimiz, gerçekten samimi ve dürüst faaliyetleri ve gayretleri ile takdirimizi, saygımızı kazanmışlardır. Bu derneğimizin; kuruluş amacı ve faaliyetlerinin, diğer Anadolu şehirlerimiz için örnek teşkil etmesini canı gönülden arzuluyorum. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var.

 

Çok önemli bir görevi üstlenen bu derneğimiz, kurulduğundan bu güne kadar görev yapan, fedakârca çalışan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Ahirete intikal eden değerli büyüklerimize rahmet diliyorum. Bu vesile ile çok kıymetli hemşehrimiz, sevecen ve sempatik tavırlarıyla büyük küçük herkesin takdirini sevgisini kazanmış olan Sevgili Başkanımız Ahat TÜRMENOĞLU’ na ve yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum.

Bu yazı 4314 defa okunmuştur.