A. Yağmur TUNALI

A. Yağmur TUNALI


"HÜNKÂR" ÖNÜNDE EL BAĞLADIK

11 Kasım 2019 - 11:07

"HÜNKÂR" ÖNÜNDE EL BAĞLADIK

Müjdesi bir kaç yıldır duyulan ansiklopedik lügatimiz Hünkâr nihayet çıktı.
Yılmaz Soyyer dostumuzla iftihar ettim.
Gönlüm ve zihnim aydınlandı.

Bizim gibi dünyaya hükmetmiş milletlerin kültürleri de derindir.
Yarattıkları hayat şekilleri de.
Tasavvuf bin yılımızın çıkmaz boyasıdır.
Ana motiftir.
İnsan mazlememizi ve hayatımızı yoğuran köklü bir sistemdir.
Özel bir dili vardır.
Kavramları zengindir.

"Hünkâr", Bektâşî-Alevî renginin lügati.
Ancak bir hususu belirtmek lazımdır:
Türk tasavvufunda düşünüş geniştir.
"Benim yolum senin yolun" çekişmesi tartışması işin tabiatine aykırıdır.
Birlik esastır.
Her yol oraya çıkar.
Bir'e çıkar.
Onun için bütün yollar " Bir bahçenin gülüdür"ler.
Şimdiki tarikat soytarılıklarına bakmayınız.
Ortada görünenler hakıkaten soytarıdır.
İşin gerçeğinde olan yol ehli köşesinde ve iş üzerindedir.
gerçeği de kaybolmamıştır.
O anlayış zayıflasa da devam etmektedir.

"Yol birdir, meşrepler vardır"derler.
İnsanlar çeşit çeşit, hedefe giden yollar da çeşit çeşittir.
Tek tip insan arayışı yaradılışa terstir.
Bizim mistik filozoflar, bilgeler bunu derinden biliyor ve uyguluyorlardı.
Bektâşî-Alevî rengi de onlardan ve ana yollardandır.
Türk karakterinin bir tarafına çok uymuş bir anlayıştır.
Tarih bunu gösteriyor.
Bir zamanlar hepimiz bu meşrebe uygun yollar tuttuk
Diyeceğim hüküm cümlesi şudur "Hünkâr", bu yüksek duyuş, düşünüş ve yaşayışın terminolojisini ve anadilini veren bir lügattir.

Hünkâr'la "Kültür hayatımız muazzam bir esere kavuştu" diyeceğim.
Bu vakte kadar yapılmamış bir işti.
A.Yılmaz Soyyer dostumuz bu çileli işi başardı.
Bir daha söylüyorum, bunu yapabilecek babayiğit çok çıkmaz.
Bundan sonra bütün çalışmalar bu lügat üzerinden yapılacaktır.
Sevgili Yılmaz, başka hiçbir şey yapmasa, bu eseriyle kültür tarihinde adı geçecekti.
Şair ve yazarlığına, ilim adamlığına, akademik hayatına bu eseri bir inci damlası gibi düşürdü.
Bize de bunu söylemenin,okumanın, anlamanın zevki düştü.

Öyle umuyorum ki, bu kaynak eser, bu büyük ve tek el kitabı kısa zamanda okumuşlarımızın kütüphanelerinde yerini alacaktır.
Post Yayınları'ının cesur patronu Hayri Ataş, peşpeşe baskılarını göreceğimiz bir eseri biz hediye etti.

Yılmaz'ı ve Hayri'yi hararetle tebrik ediyor, şükran ve minnetle alkışlıyorum.

Bu yazı 360 defa okunmuştur.