Fevzi YETKİN

Fevzi YETKİN

HakkındaFevzi YETKİN Kimdir?

1983 yılında Manisa’nın Ahmetli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ahmetli Gazi İlköğretim Okulu’nda, ortaöğrenimini de Şehit Hakkı Erdoğan Çok Programlı Lisesi’nde tamamladı. 2007 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı yıl içerisinde Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Bilimler Alan Öğretmenliği anabilim dalında tezsiz yüksek lisansa başladı, 2009 yılında bu programdan mezun oldu. Aynı yıl Celâl Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı bilim dalında tezli yüksek lisansa başladı. 09.09.2013 tarihinde Bâki Asiltürk (Bâki Ayhan T.) Üzerine Bir İnceleme adlı teziyle master derecesi aldı. Yüksek lisans yaptığı yıllarda Celâl Bayar Üniversitesi’ne bağlı çeşitli meslek yüksekokullarında Türk Dili Okutmanlığı yaptı. Halen Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

İlk şiiri üniversite yıllarında iken Mavi Düşler’de (Kahramanmaraş) çıkan Fevzi Yetkin makale, deneme, haber, şiir, hikâye ve söyleşi türünden çalışmalarını Artemis Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Bartın Üniversitesi Çeşm-i Cihan Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları E-Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Edebiyat Bahçesi, Edebiyat Otağı, Gülbahçesi, Hece, Kasaba’dan Esinti, Mavi Düşler, Mavi Yeşil, Merhaba, Mühür, Müsvedde, Poyraz dergilerinde ve Sivas İrade Gazetesi’nde yayımlamıştır. Çalışmalarını Yeni Türk Edebiyatı ve Modern Türk Şiiri sahasında yoğunlaştıran Fevzi Yetkin’in Zamana Dağılan Sözler adlı yayımlanmış bir şiir kitabı (Gece Kitaplığı, Ankara 2014) ve Renk Sihirbazı Bâki Ayhan T. (Bâki Asiltürk) Üzerine Bir İnceleme adlı yayımlanmış bir araştırma kitabı bulunmaktadır (Gece Kitaplığı, Ankara 2015). Buğu Ömrüm yazarın ikinci şiir kitabıdır (Gece Kitaplığı, Ankara 2019).