Dr. Selim ÖZTÜRK

Dr. Selim ÖZTÜRK

Hakkında

Dr. Öğr. Üyesi Selim Öztürk,
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Anabilim dalında Ortadoğu, güvenlik, Arap-İsrail ilişkileri ve bölgenin siyasi tarihi üzerinde çalışmalar yürütmektedir.
Manisa'lı olan Dr. Öztürk ayrıca Ege bölgesindeki azınlıkların tarihi ve kültürleri üzerine de araştırmalar yapmaktadır.