Veli Metin Türkoğlu: "III. DÜNYA SAVAŞI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİ ÜZERİNE KURGULANMAKTADIR"

Veli Metin Türkoğlu: "III. DÜNYA SAVAŞI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİ ÜZERİNE KURGULANMAKTADIR"
16 Ocak 2021 - 21:48

III. DÜNYA SAVAŞI TÜRKLERİN YOK EDİLMESİ ÜZERİNE KURGULANMAKTADIR

   III. Dünya Savaşı, Türkleri yok etmek üzerine kurgulanmaktadır. Aslında I. ve II. Dünya Savaşları da aynı amacı gütmüştür.

   M.Ö. 3000 yılından önce Yunan diye bir millet, M.Ö. 2000 yılından önce de Roma diye bir millet yoktu. Dolayısıyla günümüzden 5000 yıl önce Avrupalı diye bir millet yoktu. Ama günümüzden 16.680 yıl önce (M.Ö. 14.680) Türkler vardı. (Türk varlığının 16.680 yıl öncesine dayanan varlığının kanıtları, Veli Metin Türkoğlu’nun “Ata Türklerden Atatürk’e” adlı kitabında yayınlanmıştır.)

   Türkler, tarih öncesi dönemlerde Avrupa’ya yayılmıştı. Vincalar Balkanlar bölgesinde, Vikingler İskandinavya bölgesinde, Etrüskler İtalya’da, İberler İspanya’da, Frigler ve Etiler Anadolu’da yaşamaktaydı. Ta ki Greklerin öncülleri olan Fenikeliler, Arap Yarımadası’ndan Anadolu ve Kuzey Afrika sahillerine koloniler kurmaya başlayana kadar.

   Grekler Yunanistan’a, Romalılar İtalya’ya yerleştikten sonra işbirliği yaparak İtalya Yarımadası’nın yerlileri olan Etrüskleri yok ettiler. Ardından İspanya’daki İberler de aynı akıbete uğradı. Avrupa’nın güneyi ele geçirildikten sonra sıra İngiltere ve ona komşu olan İskandinavya bölgesine gelmişti… İskandinavya’nın yerli halkları barbar ilan edilerek yok edilmek istendi. Fakat usta savaşçılar olan İskandinavları yok edemediler. Bu nedenle asimile etme yoluna gittiler.

   Bu süreç içerisinde Atilla ile birlikte Avrupa’ya ikinci bir Türk dalgası daha geldi. Macarlar, Bulgarlar ve Sekeller artık balkanların yerli halkları olmuştu. Bu dönemlerde öncelik İngiltere’nin güvenliğini sağlamak için İskandinavların yok edilmesinde idi. (Bu nedenle Balkan bölgesinin Türklerden temizlenmesi işi I. Dünya savaşına bırakıldı.) İngilizler; İrlanda, İskoçya ve Galler’in İngiltere’ye bağlanması için 1300’lü yıllarda Papadan yardım istedi. Bu bölgedeki 13 hanedanlık ortak bir mektup yazarak, kendilerinin Saka (Türk) kökenli olduklarını ve İngilizlerle bir alakalarının olmadığını Papalığa bildirdiler. Bu direnç üzerine Avrupalı krallıkların ve Papalığın baskıları nedeniyle Hristiyanlığı kabul etmek zorunda kaldılar… (İskandinav halkların Türklüğü ve Papaya yazılan mektup hakkındaki detaylı bilgilere Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar’ın eserlerinden ulaşılabilir.)

   Sıra Balkanlar’a gelmişti. Ancak Osmanlılar Balkanlara kadar girmiş ve buradaki kardeşlerinin güvenliğini sağlamıştı. Bu nedenle Balkanlardaki Türklerle beraber Osmanlı’nın da yok edilmesi gerekliydi. Bu ancak dünyanın genelinin (bütün Avrupalıların) birlik halinde Osmanlıya saldırması ile mümkün olabilirdi ve öyle de oldu. I. Dünya Savaşı artık başlamıştı… Bu arada Avrupa’nın desteğiyle Rusya’da kurulan rejim, SSCB adı altında Asya’daki Türkleri kontrol altına almaya başlamıştı. Rusların kontrol altına aldığı Türkler II. Dünya Savaşı’nda “Rus askeri” olarak kullanılacaktı…

   Derken II. Dünya Savaşı başladı. Hitler önce Balkanlardaki Musevi Türkleri katletmeye başladı. Yahudiler ise gemilerle Filistin’e kaçırıldı. Gemiyle Filistin’e gitmek isteyen Musevi Türklerin gemilerinin hepsi nedense battı. “Struma Gemisi” bunlardan sadece biriydi… Hitler,  Balkanlarda yaşayan Hazar-Kırım kökenli Musevi Türkleri katlettikten sonra Rusya’ya (SSCB’ye) yöneldi. SSCB’yi yöneten Stalin’in komutanları Rus, askerleri ise Türk idi. Hitler ve Stalin’in arasındaki coğrafyada kalan Kuzey Karadeniz halklarının tamamı da Türk idi. Ve savaş, Balkanlarla Rusya arasında kalarak savaşmak zorunda kalan Türklerin katledilmesiyle son buldu…

   Zulüm SSCB’nin Türkleri sürgüne göndermesi, kamplarda toplayarak soğuk bölgelerdeki madenlerde ve yol yapımında çalıştırması gibi uygulamalarla devam etti. Ta ki 1991 yılında Türkler bağımsızlıklarını kazanana kadar… Ancak Türklerin yok edilmesi planı daha bitmemişti. Önce “Arap Baharı” ile Türklere yardım etme ihtimali olan Arap coğrafyası dağıtıldı. Sonrasında Ruslar Suriye’ye, ABD ise Irak’a üsler kurmaya başladı. Ermenistan ve Yunanistan silahlandırıldı. Kontrol altına alınan Arap bölgeleri de silahlandırılmaya başlandı… Bu arada Çin, Uygur bölgesinden başlayarak Türkleri yok etme planını uygulamaya başlamıştı bile…

   Macarlar;  Avrupa, ABD, Rusya ve Çin’in aklındaki bu planı çözdü ve Türk olduğunu dünyaya ilan ederek Türk dünyasının yanında yer alacağını resmen açıkladı. Ama uyanmayanlar da vardı…

    Çin’in yüz yıllık hayali, Türkleri yok ederek ipek yolunu kontrolü altına almaktır… Çinliler, İngiltere ile anlaşarak 1857’de Babür Türk İmparatorluğu’nu çökertmiştir… Rusya’nın diğer ikiliyle anlaştığı da artık anlaşılmaya başlanmıştır. Ruslar, İngilizlerle anlaşarak 1925 yılında İran’daki Türk yönetimini devirerek yönetimi azınlıkta olan Perslerin eline vermiştir. Günümüzde ise Suriye’nin kuzeyinde bir Ermeni krallığı kurmanın yollarını aramaktadır. ABD ve Avrupa’nın niyeti zaten bellidir… Görünen odur ki, III. Dünya Savaşı Türkleri yok etmek üzerine kurgulanmaktadır. Bu üçlü, Türklerin bir 15.000 yıl daha dünyaya hâkim olmasını istememektedir...

Batılı filozof ve bilim insanları bu kurgunun farkındadır. Selçuklular Anadolu’ya geldiğinde Yunan filozoflar “Türkler Truva’nın intikamını almaya geldi” demişlerdir… Dünyanın en zeki insanlarından biri olarak bilinen Isaac Newton, “Kutsal Kitabın Yorumu” adlı eserinde, “Türkler Batılıların önünü kesmek için Anadolu’ya geldi” diye yazmıştır. (Newton’un bu eseri, Aytunç Altındal tarafından Türkçe olarak yayınlanmıştır.)

Konu ile ilgili linkler:
https://www.tarihistan.org/struma-gemisinde-olume-terk-edilenler-musevi-turkler-miydi-veli-metin-turkoglu/18343/

https://www.youtube.com/watch?v=FROAXLFnzqA

https://www.youtube.com/channel/UCcswgLabm5W5Evs60kWGgdw/videos

https://kutluyayinevi.com/ata-turklerden-ataturke-yayimlandi/

Araştırmacı Yazar
Veli Metin Türkoğlu
Ocak 2021

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum