Umut Güner: Hun Ve Göktürk Döneminde Kültür Ve Sanat

Umut Güner: Hun Ve Göktürk Döneminde Kültür Ve Sanat
30 Haziran 2021 - 20:30

Hun Ve Göktürk Döneminde Kültür Ve Sanat

Kültür ve sanat dediğimiz olgu, toplumların karakter yapısı, yaşadıkları coğrafya ve iklim özellikleri, yakın komşu devletler ile olan kültürel ve insani ilişkileri neticesinde şekillenen unsurlardandır. Nitekim Göktürk ve Hunların kültür ve sanat anlayışları en başta kendi yaşam şekilleri ile muhtelif topluluklar ile olan ilişkileri çerçevesinde şekillenmiş ve karakter oluşturmuştur.

Hun ve Göktürk dönemi kültür ve sanat anlayışı il ilgili en somur örnekleri yapılan arkeolojik kazılar neticesinde elde ettiğimiz bulgulardan edinmekteyiz. Nitekim bu kazılarda ortaya çıkan sonuçlara göre bozkır kültürün etkisi sanat anlayışında hakim olarak gözükmektedir. Nitekim özellikle günlük hayatta kullandıkları eşyalardaki süslemeler sanat anlayışları bakımından bize ip uçları vermektedir. Kemer tokası, hançer kabzası, at koşumu, işlenmiş süslü deriler vb. ürünler bozkır Türk sanat anlayışının bir ifadeleridir.

Ölülerine verdikleri değer ve Atalar Kültü gibi kültür formları neticesinde şekillenen balbal adlı mezar taşları ve muhtelif heykellerde bozkır Türk topluluklarının sanat anlayışları hususunda önemli kanıtlar sunmaktadır.

Dokumacılık sanayinin gelişmiş olması ve günlük yaşamlarını ikame ettirdikleri çadırların süslü bezemeleri Türk topluluklarının sanat anlayışının ve günlük yaşamanın iç içe olduğunu bize göstererek sanatın bu dönem toplulukları için değerini ve önemini aşikar kılmaktadır.

Umut Güner Tarafından Kaleme Alınmıştır.

Ansiklopedi

https://www.eansiklopedi.com


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum