Umut Güner: Hun Ve Göktürk Döneminde Dini İnanç

Umut Güner: Hun Ve Göktürk Döneminde Dini İnanç
30 Haziran 2021 - 20:38

Hun Ve Göktürk Döneminde Dini İnanç

İslamiyet öncesi Türk inanışları hususunda özellikle de Hun ve Göktürkler dönemi Türk inançları hakkında belirli bir özgünlükten bahsetmek mümkün değildir. Özellikle bozkır hayatını etkisi, komşu devlet ile yapılan ticari ilişkiler ve kültürel alışverişler sebebi ile Türk inançları çeşitlilik arz eden bir inanç sistemi olmuştur. Birçok farklı inanıştan esintiler taşıyan, zengin bir dini algı söz konusudur.

En yüce varlık olarak “Tengri” kabul edilmektedir. Tengri dışında daha alt aracı tanrılar ile iyi ve kötü ruh inanışları söz konusu olmuştur. Bunların dışında da bozkır toplumlarının sözlü gelenek ve tahayyülleri ile varlık alanı bulan mitolojik unsurlarda bu inançlar hususunda belirleyici olmuştur.

Hun ve Göktürk halk inanışlarında semavi dinlerde olduğu gibi, ahiret inancı yani cennet ve cehennem kavramının varlığı ve karşılık bulduğu bilinmektedir.

Umut Güner Tarafından Kaleme Alınmıştır.

Ansiklopedi

https://www.eansiklopedi.com


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum