Türkiye'de şiddet ve çözümleri sempozyumu

Millî Düşünce Merkezi Sempozyumu (MDM 2022) Millî Düşünce Merkezi Genel Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 8-9 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da yüz yüze gerçekleştirilecektir. İlk sempozyumun konusu "Türkiye'de şiddet ve çözümleri" olarak belirlenmiştir.

Türkiye'de şiddet ve çözümleri sempozyumu
05 Ekim 2022 - 09:38
 

Millî Düşünce Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla…

TÜRKİYE’DE ŞİDDET VE ÇÖZÜMLERİ SEMPOZYUMU

Davet metni

Türkiye’de Şiddet ve Çözümleri başlıklı sempozyum, Millî Düşünce Merkezi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 8-9 Ekim 2022 tarihinde Ankara Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Bir gelenek hâline getirmeyi hedeflediğimiz  sempozyumlara başlamanın heyecanını taşıyoruz. İlk sempozyumun konusu “Türkiye’de şiddet ve çözümleri” olarak belirlenmiştir. MDM 2022  Sempozyumu, Türkiye’nin kanayan bir yarası hâline gelen şiddet olgusu üzerine çalışan çeşitli disiplinlerden araştırmacıların, en son çalışma bulgularını tartışmak üzere bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Sempozyum, aşağıda başlıklar hâlinde verilen konularda yenilikçi fikirlerin tartışılması için değerli bir platform olmaktadır.  Sempozyum, genel ve paralel oturumlar içermektedir; dili Türkçe olacaktır.

Katılımınız sempozyumumuza değerli katkı sağlayacak ve bizleri mutlu edecektir. Kongre ile ilgili sorularınız için bize  [email protected] e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.

Millî Düşünce Merkezi adına

 

Dr. Öğr. Üyesi Burçin ÖNER
MDM2022 Düzenleme Kurulu Başkanı
Millî Düşünce Merkezi Genel Başkan Yardımcısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi adına

 

Selma KOÇ ÜNAL
MDM2022 Düzenleme Kurulu Üyesi
ABB Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Koordinatörü

Önemli tarihler

– Kayıt ve özet gönderim için son tarih: 23 Eylül 2022
– Tam metin gönderimi için son tarih: 30 Eylül 2022
– Program ilânı: 5 Ekim 2022
– Sempozyum tarihi: 8-9 Ekim 2022

Temalar

– Medya ve şiddet
– Kültür ve şiddet
– Hukuk ve şiddet
– Pedofili
– Cinsel yönelimler, cinsiyet ve şiddet
– Aile içi şiddet
– Psikolojik şiddet/mobbing/sözlü şiddet
– Doğaya şiddet/Hayvana şiddet
– Dolandırıcılık yoluyla şiddet
– Şiddet ve eğitim
– İnanç kökenli şiddet
– Sağlıkta şiddet
– Terör

Yayın olanakları

Özet bildiri ve tam metin bildiri e-kitapları yayımlanacaktır.

Katılım ücreti

Konferansa bildiri sunan tüm yazarlar ve dinleyici katılımcılar için katılım ücreti alınmayacaktır. 9 Ekim 2022 tarihinde saat 20.00’de gala yemeği düzenlenecektir. Gala yemeğine katılmak isteyen katılımcılar için kişi başı ücret talep edilecek ve miktar program ilanıyla birlikte millidusunce.com adresinden duyurulacaktır. Gala yemeği için ödeme yapılacak hesap bilgileri aşağıda verilmiştir.

Hesap adı
Düşünce Merkezi Derneği

Vakıfbank iban numarası:
TR08 0001 5001 5800 7299 3086 77

(Gala yemeği için açıklama kısmına “Sempozyum gala yemeği” yazınız.)

Yazım kuralları

Konferansa gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir kongre, dergi vb. yere gönderilmemiş olmalıdır. Özet ve tam metin bildiriler ile başvurular [email protected] adresine iletilmelidir.

ÖZET YAZIM KURALLARI

Bildiri özetleri; tam metin kuralarına uygun olarak en az 250, en fazla 500 sözcük ile amaç ve kapsamı yansıtacak şekilde, yöntem ve bulgulara yer verilerek hazırlanmalıdır. Özet metinle birlikte en az 3 en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 1. Bildirilerin, A4 kâğıt boyutunda ve standart Word formatında, kenar boşlukları; üst:2,5 alt: 2,5 sol: 2,5 ve alt: 2,5 cm tek satır aralıklı ve iki yana yaslı şeklinde yazılması gerekir.
 2. Bildirilerde sayfa sınırlaması yoktur.
 3. Yazar bilgilerinin yer aldığı bildiri dosyası; başlık, özet  özetlerin altında anahtar kelimeler, devamında giriş, ana metin, sonuç, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır.
 4. Üstbilgi, altbilgi ya da sayfa numarası eklenmemelidir.
 5. Bildiriler, Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 6. Bildirinin başında 250-500 kelime özet(abstract) eklenmelidir.
 7. Özetten sonra bildirinin içeriğini belirten en fazla 5 anahtar kelime (Türkçe) eklenmelidir
 8. Özetler ve anahtar kelimeler Times New Roman 10 Punto, italik, tek satır aralığında ve iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır.
 9. Ana Metin, Times New Roman, 12 Punto, tek satır aralığında, iki yana yaslı şekilde hazırlanmalıdır. Her bir paragraf aralığı (sonra 6 nk) boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların ilk satırları 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
 10. Başlıklar, özet bölümlerinin üzerine büyük harfle, ortalanarak, 1,5 satır aralıklı, Times New Roman, 12 punto ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.
 11. Bildirilerin ana başlık ve alt başlıkları ise 2., 2.1., 2.1.1. gibi ondalıklı şekilde, giriş başlığından başlayarak (Kaynakça hariç) numaralandırılmalı ve kalın (bold) yazılmalıdır. Ana başlıklar büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların ise yalnızca ilk harfi büyük olmalıdır. Başlıklardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.
 12. Tüm şekil, tablo ve grafiklere bir başlık verilmeli ve başlıklar ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Başlık tablo, şekil veya grafiğin üstünde sayfaya ortalı Times New Roman, 12 punto, kalın (bold)olarak yer almalıdır. Tablo, şekil veya grafik yazısı no’su ile birlikte verildikten sonra tek nokta konularak tablo, şekil veya grafik ismi yazılmalıdır. Kaynak bildirimleri tablo, şekil veya grafiklerin altında 11 punto olarak verilmelidir.
 13. Dipnotlar (açıklama içeren) metin içinde numaralanmalı, ayrı bir sayfada numara sırasına göre “Notlar” başlığı altında Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve metnin arkasına konmalıdır.
 14. Yayına kabul edilen çalışmalar için yazarlar tüm telif haklarını Millî Düşünce Merkezi’ne vermiş sayılırlar. 
 15. Metin içinde atıfları belirtmek için Harvard referans tekniği kullanılmalıdır. Bu tekniğe göre metin içinde geçen atıflar, yazar soyadı ve parantez içinde yer alan yayın yılı ile belirtilir.

Konuyla ilgili örnekler aşağıda sırasıyla verilmiştir.

i) Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmışsa yayın yılı parantez içinde;

Gürkaynak (2002) kimyasal çözeltiler üzerinde yapmış olduğu …

ii) Yazar adı cümlenin doğal bir parçası olarak kullanılmamışsa yazar adı, basım yılı ve sayfa sayısı şeklinde olmalıdır;

En son çalışmalar (Pınar, 2003: 12) uygulamanın …

iii) İki yazarın bulunması durumunda, her iki yazarın soyadı da kullanılır.

Cinicioglu ve Keleşoğlu (1993) yumuşak dolgular üzerinde …

iv) İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ.” ifadesi takip eder.

Öztoprak ve diğ. (1999) tarafından öne sürülen …

v) Eğer aynı yazarın aynı yılda basılmış birden fazla yayını kullanılmışsa basım yıllarının sonuna alfabetik bir karakter ilave edilir.

Bozbey ve diğ. (2003a) tarafından yapılan çalışmalar bu sonucu …

vi) Eğer anonim bir kaynak kullanılmışsa “anon” ifadesi kullanılır.

Son zamanlarda konuşulan gerçekler (Anon 1998: 53) …

vii) Eğer yazarı belirsiz bir gazete yazısı kullanılacaksa gazete adı, basım yılı ve sayfa no;

Bölgede görülen sel baskınları yapısal özellikleri etkilemektedir (Atlas, 1998: 6)

viii) Tez çalışmasında faydalanılan yayınlar yazar soyadlarına göre alfabetik sırayla sıralanır. Yayının basıldığı derginin, kongre kitapçığının, kitabın vb. adı eğik (italik) olarak gösterilir.

ix) İnternetten alınan kaynaklara atıf yapılırken, yazar adı varsa daha önce belirtildiği şekilde gösterilir. Yazar adı yoksa kaynağı sunan kurumun adı ve tarih kullanımı aşağıdaki şekilde gösterilir.

Pazar hakkında bilgiler yer almaktadır (İMKB, 23.06.2003)

x) Yazarı belli olmayan internet kaynaklarına atıf yapılırken, büyük harflerle URL-sıra numarası, yıl şeklinde yazılmalıdır. Örneğin: (URL-1, 2003), (URL-1 and URL-2, 2003),  According to  URL-1   (2003)

KAYNAKÇA

Times New Roman, 12 punto şeklinde yazarların soyadları göz önüne alınarak alfabetik sırayla ve asılı biçimde çalışmanın sonunda bulunmalıdır. Her kaynak arasındaki paragraf aralığı (sonra 6 nk) olmalıdır. Eğer yazarın/ların aynı yıl içerisinde birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa ise bu çalışmaların yayın yılı sonuna (a,b,c,..)  gibi semboller verilerek sıralanmalıdır. Makale ve bildirilerde dergi ve sempozyum/Kongre adı, kitap ve tezlerde ise kitap ve tez adı italik olarak yazılmalıdır. Kaynakça aşağıda gösterildiği şekilde düzenlenmelidir

Kitap referansı için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Kitap adı, Basım Yeri, Yayınevi,  Baskı Sayısı, ISBN.

MERCER, P.A. and SMITH, G., (1993), Private Viewdata in the UK, London: Palgrave, Second Edition, ISBN: xxxx-xxxx

 

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın yılı), Makalenin Adı, Derginin Adı, Cilt no (Sayı), sayfa numaraları

EVANS, W.A., (1994), Approaches to Intelligent Information Retrieval, Information Processing and Management, 7 (2), 147-168.

Konferans bildirileri için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Bildiri Adı, Konferans Kitapçığının Adı, Tarih ve Kongre Yeri, Basım Yeri: Yayınevi, sayfa numaraları

SILVER, K., (1991), Electronic Mail: The New Way to Communicate, 9th International Online Information Meeting, 3-5 December 1990 London, Oxford: Learned Information, 323-330.

Tezler için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Tezin Adı, Yüksek Lisans/Doktora, Enstitü Adı

AGUTTER, A.J., (1995), The Linguistic Significance of Current British Slang, Thesis (PhD), Edinburgh University.

Haritalar için gösterim

SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yayın Yılı), Başlık, Ölçek, Basım Yeri:Yayınevi.

MASON, J., (1832), Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.

Web sayfaları için gösterim

Yazarın SOYADI, Adının İlk Harfi., (Yıl), Başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL, [Erişim Tarihi: ].

HOLLAND, M., (2002), Guide to Citing Internet Sources [online], Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

Düzenleme Kurulu

 • Burçin Öner, Dr. Öğr. Üyesi
 • Gülcan Havva Eraslan, Türkolog-Hukukçu
 • Şadiye Okur, Çevre Mühendisi
 • Ülker İmge Koca, Makine Mühendisi
 • Özge Yıldız, Sinema-Radyo-Televizyon
 • Selma Koç Ünal, ABB Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Koordinatörü
 •  
 • İlk yayın yeri: https://millidusunce.com/turkiyede-siddet-ve-cozum-yollari-sempozyumu-mdm-2022/

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum