Türk milletine hazine gibi bir miras bıraktı

Ahmet Yabuloğlu'nun hazırladığı kitap sayfasından: 0ğuz Türklüğünün en önemli destanlarından birisi olan Dede Korkut Destanı, Türklüğün derin hafızasının ortak kültür değerlerindendir.

Türk milletine hazine gibi bir miras bıraktı
26 Ekim 2020 - 09:59

Dede Korkut ya da Korkut Ata'nın anlattığı Oğuznameler, söylediği özlü sözler ve atasözleri, hakkında söylenen manzumelerin hepsi, işte bu Türklüğün derin hafızasının ürünüdür. Akademik hayatının onlarca yılını Türk Destanları ve Oğuznamelere adayan Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut hakkındaki iki değerli eseriyle daha Türk kültürüne katkılar sunmayı sürdürüyor. Prof. Dr. Necati Demir'in hazırladığı eserlerden ilki olan "Dede Korkut Destanı" isimli çalışma, pek çok yeni bilgi içermesiyle de dikkat çekiyor. Köktürk Yazıtları'ndan önce yazılan Ulu Han Ata Bitiği,  Berlin Kraliyet Kütüphanesi'nde bulunan Kitab-ı Oğuzname-i Türkî,  Reşideddin Oğuznamesi, Cem Sultan'a sunulmak üzere Bayatî tarafından yazılmış Câm-ı Cem-âyin adlı eserde yer alan Dede Korkut'la ilgili bölümler ve  Oğuzname'nin Kazan nüshasında yer alan Dede Korkut'la ilgili üç bölüm ilk kez bu çalışmada bir araya getirilmiş. Ayrıca tek yazma nüshası Topkapı Sarayı'nda bulunan Dede Korkut Kitabı'nın bir nüshası kabul edebileceğimiz bölüm ile Dresden ve Vatikan nüshalarındaki boylara da bu çalışmada yer veriliyor. 

dede2.jpg

 Bilim dünyasının yeni tanıdığı Türkistan/Türkmen Sahra nüshasında yer alan "Salur Kazan'ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi" başlıklı bölüm, Yazıcıoğlu Ali ve Ali Şir Nevayî'nin Dede Korkut ile ilgili verdiği bilgiler, Dede Korkut Destanı'nın Kazakistan ve Türkmen varyantlarının bir bölümü yine bu çalışmaya dahil edilmiş. Bütün bunlara ek olarak, Prof. Dr. Necati Demir'in Dede Korkut'la ilgili derlediği efsane ve hikâyeler de, Dede Korkut'un bin yıllık serüveni daha iyi idrak edilebilsin diye çalışmaya eklenmiş. Bu çalışma, şimdiye kadar Dede Korkut'la ilgili tespit edilmiş hemen hemen bütün metinleri ihtiva etmesi bakımından da önem arzediyor.

 Prof. Dr. Necati Demir'in ikinci çalışması ise "Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları" adını taşımakta. Bu çalışma, daha önceki yıllarda Türkmenistan'da derlenmiş Dede Korkut Destanı'nın 14 boyunu içermekte. Bunlardan 7 tanesi Dresden nüshasında yer alan boyların Türkmenistan'da anlatılan varyantıdır. Diğer 7 boy ise tamamen yeni boylardır. Dolayısıyla bahsedilen 7 boy daha önce Türk dünyasında bilinmediğine göre, bu yayın, Dede Korkut Destanı konusuna çok önemli bir katkı olacaktır. Prof. Dr. Necati Demir, Dede Korkut Destanı'nın Türkmen Türkçesi ile kaleme alınmış metinlerini çeşitli kaynaklardan derleyip toparlamış, sonra da aslına sadık kalarak Türkiye Türkçesine aktarmış. Çalışma, "Giriş" ve "Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları" olmak üzere iki kısımdan oluşmakta. Giriş bölümünde Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan'da derlenen ve yazıya geçirilen boyları; konu, şahıs kadrosu, coğrafya ve Oğuz boyları bakımından değerlendiriliyor. "Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları" bölümü ise Türkmenistan'da derlenip yazıya geçen ve çeşitli yayın organlarında yayımlanan metinleri kapsıyor.

Ötüken Neşriyat Tel:(0212) 251 03 50

Kaynak.https://www.yenicaggazetesi.com.tr/turk-milletine-hazine-gibi-bir-miras-birakti-310681h.htm

Bu haber 1314 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum