Süheyl Ünver'in Kütahya defteri

Ahmet Yabuloğlu'nun yazısı:"Tuttuğu defterlerle zamanı durdurdu" Olağanüstü bir çalışkanlıkla ömrünü tıp, sanat ve kültür tarihimize adamış olan Ord. Prof. Dr Süheyl Ünver, dünümüzle yaşadığı dönem arasında köprü kurmayı kendine ilke edinmiş değerli bir bilim-sanat adamıdır.

Süheyl Ünver'in Kütahya defteri
11 Ağustos 2020 - 11:06

88 yıllık hayatının 75 yılı okuyup yazmak, araştırma yapmak, ders vermek, resim ve tezhip yapmak, hattatlık ve Türk kültür arşivi hazırlamakla geçmiştir. Süheyl Ünver, yazı hayatı boyunca dahili tababet, Türk tıp tarihi, Türk bilim ve sanat tarihi konularında da eserler vermiştir. Diğer yandan, İstanbul başta olmak üzere gezdiği şehirler için defterler hazırlamış ve bu defterlerde şahsi gözlemlerinden, şehirlerin çeşitli cephelerini gösteren sulu boya resimlere kadar birçok belgeyi bir araya toplamıştır. Bir ömür boyu meydana getirmiş olduğu bu defterlerin ve defter haline getirilmemiş malzemenin önemli bir kısmını "milletten aldıklarını yine millete sunma" görüşü ve düşüncesi içinde Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışlamıştır.

Zaman içersinde kitaplaştırılan sözkonusu defterler kültür tarihimiz açısından büyük önem arzetmektedir. Bu defterlerin başında yüzyıl başı İstanbul'unun kayıt defteri niteliğindeki Defter-i Meşahir gelmektedir. Daha önce, Ünver'in; Konya Defteri, Bursa Defteri, Edirne Defteri ve Orta Anadolu Defterleri'ni Yayınlayan Kubbealtı Vakfı, son olarak da Kütahya defterlerini okurlarla buluşturdu. Kitabı yayına hazırlayan Samiha Uluant, Ünver'in en belirgin vasıflarından birinin çok kuvvetli bir gözlemci olması olduğuna dikkat çekip "Kütahya Defterleri" için; "Bir şehri tarihi seyri içinde tanımak, şehrin geçirdiği değişim ve dönüşümleri kavramak açısından mühim bir eser" değerlendirmesi yapıyor.

Not tutmak, bunları defterlemek, fişlemek ve arşivlemek, Ünver'in tarihi kültürümüze ait gözlemlediği belge noksanlığının sebebi olarak belirttiği "şifahilik hastalığı"na karşı sürdürdüğü amansız mücadelesi ve bu hususta duyduğu sorumluluğun bir sonucu olmuştur. Türk kültür konularının bugün artık çok önemli belgeleri konumundaki bu toplamaları doğuran merakı çocuklukyıllarında başlamıştır. Not alma ve kaydetme hakkındaki israrlı görüşlerini yazılarında şöyle dile getirmiştir: "Nedir bu şifahilik? Hep dinleriz. Sonra bizde bir intiba bırakmadan unutur, geçer gideriz. Türk, tarihte ve hatta bugün işittiği her güzel şeyi kalemiyle bir kâğıda yazmanın lüzumunu duymamıştır. Bizim kolay kolay her ulusa nasib olmayan müstesna bir kültürümüz ve cidden derin bir görüşümüz vardır. Bunların geçmiş asırda olanlarını kaybettik. Tesbit olunmalı idi... Geçen asırda tevekeli dememişler: Dünyada keşfedilecek iki meçhul vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler. Biz şimdi o ikinci meçhulün çocuklarıyız.
İsteme adresi: Kubbealtı Neşriyatı Tel:(0212) 516 23 56

Kaynak Yeniçağ gazetesi:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tuttugu-defterlerle-zamani-durdurdu-294145h.htm

Bu haber 559 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum