ORTADOĞULULUK NEDİR BİLİR MİSİNİZ? GERÇEK İSLAM'I ANLAMAMAKTIR. - Prof. Dr. Nurullah Çetin

ORTADOĞULULUK NEDİR BİLİR MİSİNİZ? GERÇEK İSLAM'I ANLAMAMAKTIR. - Prof. Dr. Nurullah Çetin
05 Ağustos 2020 - 20:37

ORTADOĞULULUK NEDİR BİLİR MİSİNİZ? GERÇEK İSLAM’I ANLAMAMAKTIR

Prof. Dr. Nurullah Çetin

İnternette dolaşan Ortadoğulu Müslümanların yaptığı yanlışları sıralayan, “ORTADOĞULULUK NEDİR BİLİR MİSİNİZ?” başlıklı bir yazı var. Bu yazı, görünüşte Ortadoğululuk zihniyetini eleştiriyor ama dikkatle incelenirse geri planda Ortadoğulu Müslümanların yaptıkları yanlışlar üzerinden dolaylı olarak sanki Ortadoğuluların yaptığı yanlışların İslam’dan kaynaklandığı algısını oluşturmaya çalıştığı anlaşılıyor.

Herşeyden önce bu yazıda belirtilen Ortadoğululuk zihniyeti İslam değildir. İslam sadece Ortadoğululara inmemiş; bütün insanlara inmiştir. İslam ne Doğuya ne Batıya hastır; o evrenseldir, bütün dünya insanlığına hitap eder. Ortadoğuluların yaptığı yanlış işler İslam’ı bağlamaz. Zira onların yanlışlarını zaten İslam da reddediyor.

*Ortadoğululuğu eleştiren kişinin, dolaylı olarak geri planda bizi Ortadoğu yerine Batı Blokuna yamamaya çalıştığı seziliyor. Sanki Türk milletine Doğu ile Batı arasında tercih konumunda olan ilkel bir sömürge topluluğu gibi muamele ediliyor. Biz ne Ortadoğuluyuz ne de Batılı. Biz Doğu ve Batı ötesi evrensel İslam’ı doğru anlayan ve uygulayan Müslüman Türkleriz. Biz Ortadoğu ya da Batıya bağımlı olarak var olmaya çalışan değil; tamamen bağımsız, istiklalci Müslüman Türkleriz. Doğu ve Batı bize bağımlı olsun. Biz, Doğu ve Batı dışında hem Doğuda hem Batıda hâkim olmasını istediğimiz özel ve özgün insani, medeni, zarif bir Türk-İslam medeniyetinin öncüsüyüz. Tarih bunun şahididir, geleceğimiz de bu yöne doğru gidecektir.

* Bu yazıda eleştirilen hususların gerçek İslam’la bir ilgisi olmadığını ayet ve hadislerle ortaya koymaya çalışacağım. Önce eleştiren kişinin cümlesini vereceğim, altına da ayeti ve hadisi koyacağım. Böylelikle karşılaştırma imkanı bulunacak.

* –“Ölümü yüceltip güzel yaşamayı aşağılamak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Allah'ın sana verdiğinden âhiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma.“(Kasas, 77)
Hadis: “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın.”

*-“Dini yüceltip bilime kayıtsız kalmak Ortadoğululuktur.”
-“Üniversiteleriyle değil, camileriyle gurur duymak Ortadoğululuktur.”
Din ve bilim, cami ve üniversite birbirine karşıt değil birbirini tamamlayan kurumlardır.
Ayet: “İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.”(Al-i İmran, 7), "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!" (Zümer, 9)

*-“Lideri yüceltip, iyi sistem kurmayı aşağılamak Ortadoğululuktur.”
Lider dediği ya şeyh, cemaat şefi veya siyasi, ideolojik liderdir. İslam her ikisini yüceltip tapınmayı reddeder. İslam’da kişiyi yüceltme, tanrılaştırma, kişiye tanrısal yetkiler verme demek olan ruhbanlık yoktur.
Hadis: “İslam’da ruhbanlık yoktur.”
Ayrıca Kur’an’da Firavun gibi yüceltilen, tanrılaştırılan liderlere yönelik eleştiriler çok sert biçimde uzun uzun anlatılmıştır. Firavun’la ilgili ayetler incelenmelidir.
Ayet: “Firavun'a ve onun önde gelen çevresine. Onlar Firavun'un emrine uymuşlardı. Oysa Firavun'un emri doğruya-götürücü (irşad edici) değildi. O, kıyamet günü kavminin önderliğine geçer, böylece onları ateşe götürmüş olur. Sonunda vardıkları yer, ne kötü bir yerdir.”(Hud, 97-98)

*-“İmanı yüceltip aklı aşağılamak Ortadoğululuktur.”
Kur’an’da hem iman hem de akıl yüceltilmiştir. Bu ikisi birbirinin zıddı değildir.
Ayet: “Hiç akıl etmez misiniz?”(Hud, 51)

*-“Duyguları yüceltip mantığı küçümsemek Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Siz duygularınıza uyup adaletten ayrılmayın” (Nisa, 135), “Ey akıl sahipleri ibret alınız.”(Haşr, 2)

*-“Müteahhitti yüceltip, mühendisi aşağılamak Ortadoğululuktur.”
Hadis: “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.“ Müteahhid de mühendis de insanlara faydası oranında değerlidir. Mesele müteahhidin haksız kazancı ise İslam buna da karşıdır. Zira Allah: "İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır." (Necm, 39) diyerek haksız kazancın önünü kesmiştir.

*-“Alnı secde görüyor” diye, zorba ve hırsız politikacılara oy vermek Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Andolsun, İsrailoğulları’nı o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.”(Duhan, 31), “O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel olan şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar.”(Hacc, 41)
Hadis: “Sizden öncekiler işte bu yüzden helak olmuştur. Onlar kanunları fakirlere uygular, zenginleri ise affederlerdi. Allah’a yemin olsun ki kızım Fatıma dahi hırsızlık yapsaydı ona ceza verirdim.”

*-“İmamları yüceltip, filozofları aşağılamak Ortadoğululuktur.”
İslam’da felsefe “hikmet” terimiyle ifade edilir. Filozof da “hakîm”dir. İslam hikmete karşı değildir.
Ayet: “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona birçok hayır verilmiş olur. Bundan ancak aklı başında olanlar ibret alır.” (Bakara, 269), “Allah’ın size verdiği nimetini, öğüt vermek için size verdiği kitabı ve hikmeti düşünün.” (Bakara, 231)

*-“Ev kadınlığını yüceltip, kariyer yapan kadını aşağılamak Ortadoğululuktur.”
Kariyer yapmak okumak, eğitim görmek ve bir meslekte çalışmak, yükselmek ise İslam buna karşı değildir.
Ayet: "İnsan için ancak çalıştığı vardır." (Necm, 53/39); “Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır; kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allâh'ın lutfundan nasibinizi isteyin." (Nisa, 32)

*-“Kendi çocuklarını Amerika’da okutup, halk çocuklarını imam hatiplere zorlamak Ortadoğululuktur.”
Bu eleştiri doğrudur, ancak bunu söyleyen kişinin Amerika okullarında, üniversitelerinde üretilen bilgilerin mütercimi olduğu apaçık ortadadır. Yani kendisi de aslında Amerika’da okumuştur, Amerikan sosyolojisiyle yetişmiştir. İlim Amerika’dan da İmam Hatip Okulundan dan alınır. Fakat kendi çocuğunu Amerika’da okutup halk çocuğunu İmam Hatip Okuluna zorla kaydettirmek İslam’a aykırıdır.
Hadis: “İlim Çin’de de olsa gidin alınız.” İlim evrenseldir, nerede, hangi ülkede varsa gidilir alınır. Amaç bilgiyi artırmaktır. Ayet: "Rabbim! İlmimi arttır" de.”(Taha, 114)

*-“Sözü yüksek olanı değil, sesi yüksek olanı iyi lider sanmak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Allah’ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak oldun. Şayet kaba, katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onlar için bağışlanma dile, işlerinde onlarla istişare et. (Bir konuda) karar verdiğin zaman Allah’a tevekkül et. (Ve onu uygula. Çünkü) Allah, tevekkül edenleri sever.” (Âl-i İmran, 159), “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir.” (Nahl, 125)

*-“Kurumsal çözümler üretmek yerine, karizmatik lidere tapmak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Onlarla istişare et.”(Al-i İmran, 159)

*-“Hatasından öğrenmek yerine, onunla duygusal bağ kurup hayatını bataklığa çevirmek Ortadoğululuktur.”
Kur’an’da tarih boyunca hata yapan kavimlerin ibretlik hikayeleri, hep o hatalardan ders çıkarmak amacıyla anlatılır.
Ayet: ‘’Sizden önce ki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğunu bir görün.’’ (Âl-i İmrân,137), “Yoksa kötülük yapan o kişiler bizden kaçıp kurtulabileceklerini mi sandılar? Ne kadar yanlış düşünüyorlar!” (Ankebut, 4)

*-“Standart sahibi olmak yerine, düştükçe “beterin beteri var” diye kendini avutmak Ortadoğululuktur.”
İslam standart sahibi olmayı da emreder, tevekkülü de. Beterin beteri var diye Müslümanın her haline şükretmesi kötü bir şey değildir.

*-“Başına gelene katkısını görmek yerine, hep dış güçleri suçlamak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Size gelen her musibet, kendi ellerinizle işleyip kazandığınız günahlar yüzündendir. Bununla beraber Allah bir çoğunu da affeder, musibete uğratmaz.) (Şura, 30), “Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez.”(Ra’d, 11)

*-“Şeytan taşlamaktan ibadet etmeye zaman bulamamak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Kişisel açıkları araştırmayın gizli yapılan yanlışları gizli, açıktan yapılan yanlışları açıktan tenkit edin ve gıybetçilikten uzak durun.” (Taha, 44; Hucurat, 12).

*-“Kendi hayatında hiçbir başarısı yokken, sürekli atalarıyla övünmek Ortadoğululuktur.”
“Onlara, "Allah’ın indirdiğine uyun" dendiği zaman, "Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu bulamamışlarsa? Kâfirlerin hali, bağırıp çağırmak dışında bir şey duymayan, yine de haykıran kişiye benzer. O kâfirler sağır, dilsiz ve kör oldukları için akledemezler.” (Bakara 170, 171), “Allah, kendini beğenip övüneni sevmez.” (Lokman, 18)

*-“Sıkılmış bir yumruğun, açık bir elden daha güçlü olduğuna inanmak Ortadoğululuktur.”
Ayet: “Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan (fahşadan), kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz.”(Nahl, 90)


Bu haber 631 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum