OĞUZ ÜNAL YAZDI: MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL YAHUDİLERİ

MAHMUT HALDUN SÖNMEZER, MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL YAHUDİLERİ/BİR ALAN ARAŞTIRMASI,

OĞUZ ÜNAL YAZDI: MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL YAHUDİLERİ
03 Temmuz 2020 - 10:31 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 - 16:16

MODERNLEŞME SÜRECİNDE İSTANBUL YAHUDİLERİ/BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Sosyal Medya Facebook sayfalarından tanıştığımız, Divan Gönül Sohbetleri (Keyfiyet Mahfili) Grubu mensubu Mahmut Haldun Sönmezer, geçtiğimiz günlerde Manisa’dan Naci Yengin dostumuz vasıtasıyla, bu ay yayınlanan değerli eserinden şahsıma imzalı bir nüshayı göndermek nezaketinde bulunmuş. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kitap, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı bünyesinde hazırlanmış bir alan araştırması. Târih, din ve sosyoloji olmak üzere üç ayak üstüne oturan, tam anlamıyla ciddî bir akademik araştırma… Böylesine değerli bir araştırmayı üniversite kitaplıklarında bırakmayarak, popüler kültür hayatımıza bir katkı sağlamak üzere kitap olarak yayınlamış olması da ayrı bir toplumsal ve kültürel hizmet anlayışının sonucu…

“Asırlardan beri bu topraklar üzerinde Yahudilerle birlikte yaşıyoruz. Anadolu, onların diaspora tecrübesinin tartışmasız en huzûrlu durağı. Bu coğrafya üzerinde onlar, ABD, Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerindeki dindaşlarından çok farklı bir hayat tecrübesine sahip oldular. Yüzyıllar boyunca huzûr, güven ve emniyet içinde yaşadılar. Gerçek anlamda kültürel çoğulculuğun ne demek olduğunu bu topraklarda öğrendiler.

XVIII. yüzyılın son çeyreğinde Sanayi Devrimi ile birlikte başlayan süreç, birçok gelişmeyi peşinden sürükleyerek zaman içinde bütün dünyada modernleşme olgusunun ortaya çıkışına zemin hazırladı. Modernleşme hayatın bir gerçeği hâline geldi. Tabîatıyla Türk toplumu da bu sürece dâhil oldu ve birtakım değişimler geçirerek geleneksel kalıplardan koptu. Bununla birlikte dinî tutum ve davranışlar da yeniden şekillendi. Netîcede bu durum, sadece Müslüman kitleyi etkilemedi, azınlık grupları da bundan etkilendi.

Bir akademik gayretin ve araştırma cehdinin ürünü olan bu çalışmanın amacının, bir azınlık cemâati olan İstanbul Yahudilerinin modernleşme sürecindeki dinî bağlılıklarını tespit etmek” olduğunu söylüyor kitabının girişinde yazar.

Kitabın genel olarak Yahudiler, özel olarak da aynı ülkenin vatandaşları olduğumuz Yahudi cemâati mensuplarıyla ilgili olarak zaman içinde toplumuzda bazı zihinlerde yerleşmiş birtakım yanlış kanâat ve önyargıları kıracağını ümid ediyor ve yazarın millî kültürümüze önemli bir katkı sağlayacak yeni çalışmalarının devamını diliyorum.

Künye:

Post Yayın, İstanbul 2020, Araştırma/İnceleme, 214 sayfa.

Bu haber 799 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum