Manisa Kültür Sohbetlerinde "Milli Mücadele Döneminde Manisa" Konuşuldu

Tarihi-Yazar Naci YENGİN yönetiminde gerçekleştirilen Manisa Kültür Sohbetleri Aralık ayı etkinliklerinde “Milli Mücadele Döneminde Manisa” konuşuldu.

Manisa Kültür Sohbetlerinde "Milli Mücadele Döneminde Manisa" Konuşuldu
12 Aralık 2021 - 11:05 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 - 23:33

Manisa Kültür Sohbetlerinde “Milli Mücadele Döneminde Manisa” Konuşuldu


Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ, Doç. Dr. Nejdet BİLGİ’nin konuşmacı olarak katıldığı Yazar Naci Yengin’in yönetiminde gerçekleştirilen programda“Milli Mücadele Döneminde Manisa”’konuşuldu.
11 Aralık 2021 Cumartesi günü saat: 14.00’de  İl Kültür ve Turzim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda Milli Mücadele Döneminde Manisa yılları konuşuldu.
Manisa ve Milli Mücadelenin bir bütün olarak henüz yazılamadığından hareketle “Milli Mücadele Döneminde Manisa” çalışması Türkiye’ye örnek teşkil edecek çalışmadır.
Manisa Kültür Sohbetleri programının 11 Aralıkta 2021’de gerçekleştirilen oturumu Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi.
***
Milli Mücadele yıllarına dair bilgi ve belgelerin değeri hiçbir bedelle ölçülemez. Ulusal ve uluslararası alanda araştırma yapılan dönemlerin başında Milli Mücadele yılları gelmektedir. Milli Mücadelenin ulusal ve uluslararası alandaki askeri başarısı kadar sosyo-kültürel ve psikolojik etki alanının ne denli büyük ve evrensel olduğu gözden kaçırılır.
Milli Mücadele yıllarına tanıklık edenler artık aramızda değil. Milli Mücadeleyi yaşayanların anlattıklarıyla büyüyeyen ikinci neslin anlatacağı paha biçilemez değer taşıyan hatıralar, dökümanlar vardır, olmalıdır.

Yerel araştırmalar son dönemde önemini arttırdıysa da yine de gereken ilgi ve desteği gördüğü söylenemez. Ancak her bölgede bulunan araştırmacıların insan üstü gayretleri, şehir üniversitelerin çalışmalar kapsamında Milli Mücadele yıllarına dair bilgi, belge, hatıra; soyut ve somut malzemelerin gün geçirmeden kayıt altına alınması ve arşivlenmesi gerekiyor. Aksi halde millet olarak geçmişle çok da barışık olmadığımız ve yaşanan dıramları çabuk unuttuğumuz için gelecek nesillerei bilgi, hafıza ve kültür-benlik- bellek aktarımında zorlanabilmekteyiz. İşin bu kısmında yerel aşartırmaların önemi ortaya çıkmaktadır.
Ege Bölgesinde Manisa il ve ilçeleri başta olmak üzere Milli Mücadele Dönemine dair tatminkar aşartırma, derleme ve çalışmanın yapıldığını söylemek güçtür. Ancak Manisa Celal Bayar Üniversitesinden iki değerli akademisyenin organize ettiği “Milli Mücadele Yıllarında Manisa” çalışması bahsini ettiğimiz çalışmalara örnek nitelikte bir çalışma olması açısından önem taşımaktadır.

*
Prof. Dr. Nurettin Gülmez ve Doç. Dr. Nejdet Bilgi yönetiminde hazırlanan 4 ciltlik “Milli Mücadele Döneminde Manisa” çalışması Manisa genelinde ve Milli Mücadelenin hafızasını canlı tutmak ve kalıcı hale getirmek amacıyla yapılan önemli bir çalışmadır.
Manisa Kültür Sohbetlerinn 11 Aralık 2021 tarihli oturumunda Prof. Dr. Nurettin GÜLMEZ, Doç. Dr. Nejdet BİLGİ’nin konuşmacı olarak katıldığı programda Milli Mücadele yıllarında Manisa konuşuldu.
Manisa ve yerel araştırmaların önemi, Milli Mücadele yıllarında Manisa’da başlayan işgaller ve işgallere karşı başlayan direnişin il ve ilçelerdeki durumu ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen program Manisa ve Milli Mücadele Yıllarıyla ilgili yapılan çalışmaların desteklenmesi gerektiğini ortaya koydu. 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum