KİTAP GÜNÜ - Vedat Nedim TÖR

KİTAP GÜNÜ - Vedat Nedim TÖR
20 Aralık 2020 - 17:39

KİTAP GÜNÜ

Vedat Nedim TÖR

"Bütün kültür memleketlerinde kitap günleri yapılır.Kitap günü, muharrirlerin bizzat kitaplarını caddelerde, meydanlarda önlerine bir masa koyarak sattıkları gün demektir. Son iktisadi buhran neticesinde kitap satışında da buhran var. Ve bu buhran her yerde hissedilmektedir! Bizde ise kitap satışı buhranı ezelidir. Bizdeki kitap buhranının başlıca sebeplerinden biri de reklamsızlıktır. Halk, çıkan eserleri bilmiyor. Halk, neşriyatı takip edemiyor. Kitap için yapılan el ilanları, prospektüsler her yerde hiç bir resme tabi değilken bizde adi ilan muamelesi görür. Onun için bizde çıkan bir eser ancak gündelik gazetelerin son sahifelerinde "matbaamıza gönderilen eserler" başlığı altında bir iki satırla okuyucu halka arz olunur.

Halbuki kitap ta diş macunu, jilet bıçağı, gramofon plakları gibi bir maldır. Bugün reklamsız hiç bir malın satılmasına imkân yoktur. Biz, kitaplarımızın bu kadar bile satıldığına şaşıyoruz! O halde diğer memleketlerdeki meslekdaşlarımız gibi biz de kendi kitaplarımızı caddelerde, meydanlarda bizzat satabilmek için bir (Kitap günü), hatta haftası tertip etmeliyiz.

Bu suretle, hem okuyucu halkla muharrir arasında doğrudan doğruya bir temas temin edilmiş olur, hem de kitap satışı artar.Mesela: Abdülhak Hamit B. Bayazit meydanında, Ahmet Haşim B. Eminönünde, Yakup Kadri B. Taksim meydanında, Peyami Safa Bey Fatih’te ve ilâh eserlerini bizzat satarlarsa ve bu, halka günlerce evvel gazetelerle ilan edilirse biz, kitap stoku kalmıyacağından eminiz.

Yalnız bu işi organize edecek teşkilât nerede? Bu yazı yazıldıktan sonra haber aldık ki, Burhan Ümit bey ve arkadaşlarının teşebbüsü ile bir "Kitap sevenler cemiyeti" kurulmak üzeredir. İşte bu Cemiyet, pek âlâ "Kitap günleri" de yapabilir."

(Kadro Dergisi,Ocak 1932, Sayı : 1)

 


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum