Kaybedilen Türk yurdu

Kaybedilen Türk yurdu
13 Temmuz 2022 - 19:52

Kaybedilen Türk yurdu

Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlar için Balkanlar her dönem büyük bir önem taşımıştır. Balkanlar onlar için bir nevi Batı'ya açılan kapı olmuştur. Ayrıca, Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Balkanlar'a gelmiş bir millettir. Bölgeye Balkan adı ile Bulgar ve Hun adlarını veren de Türklerdir. Bütün bu tarihî gerçeklerin dışında Balkanlarda altı asra yakın bir Osmanlı idaresi sebebiyle Türk insanı bu coğrafyada kültürünü yaşatıp yaymıştır. Prof. Dr. Mehmet Saray, "Dünden Bugüne Balkanlar'da Türk Varlığı" adlı kitabıyla bu coğrafyaya dikkatimizi çekiyor ve şöyle diyor:

Türk dünyasının, daha doğrusu Türk kültür dünyasının "Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan alanı kapsadığı" kabul edilmiş bir gerçektir. Ama ne hazindir ki, başta Balkanlar olmak üzere, bu Türk dünyasının tarihi ve kültürü üzerinde yeterince çalışılmamış ve dünyaya tanıtılmamıştır. Ana hatları ile yazdığım bu "Dünden Bugüne Balkanlar'da Türk Varlığı" adlı çalışmam ümit ediyorum bu alanda çalışmak isteyen genç tarihçileri harekete geçirir ve bizim neslin yapamadığını onlar yapar.

Boğaziçi Yayınları

Tel:(0212) 520 70 76
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kitap-haberleri-56hk.htm

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum