KALBÎ DÜŞÜNME - Yazan: Mehmet BİLGEHAN

KALBÎ DÜŞÜNME - Yazan: Mehmet BİLGEHAN
28 Haziran 2020 - 14:49

KALBÎ DÜŞÜNME

Bazen kalbimiz bilinçli düşünce ve bir sözel biçim halini alır.

Kalbî düşünce sessizce söylenen cümleler, akustik imgelem içinde çıkar.

Okumayı öğrenen bir insanın yüksek sesle okumak yerine sessizce okumaya zorlanması gibi bir şeydir. Düşünce aktarımları sessiz monologlardır.

Kalbi düşünce bir iç konuşmadır.

İç konuşma gramer bakımından düzgün, sentaks kurallarına uygun cümlelerle yapılan sessizliğin dilidir.

Kalbî düşüncede düşünceler arasında mantıksal bir bağ vardır.

Kalbi düşüncede hayalî bir zihnin kendini sessiz paylaşmasıyla anlamın bütünlüğü oluşur.

Kalbî düşünme, gerçek manada bir olgunluk halidir.

Kalbî düşünme iyilerin dilidir.

Kalbî düşüncesiyle tefekküre dalan iyiler dünyamızı cennete; hırsın, benliğin girdabında şeytanla pazarlık edenler de cennetimizi cehenneme dönüştürler.

İnsan kalbî düşünceyle oluşturulan bir bilinçle kemâle erer, kutsal bir varlık olur.

Kalbî düşünme hakikate yapılan bir seyr yolculuğudur.

Kalbî düşünme ilhamın, sezginin, akıl ile müşahedenin, hâl konuşmanın zevkine ulaştıran bir yoldur.

Kalbî düşünce varlığın sırları, ilhamı gönlümüze ve kalbi ruhiyemize aktarma sanatıdır.

Kalbî düşünme Hz. Ali Kerremallahu veçhe’nin ilim kapısıdır.

Onun ölümsüz ruhuna ulaşmak isteyenlere, isteyenlerin bedenlerine ve ruhlarına, sonsuzluktan dokunmaktadır ve dokunmaya devam edecektir.

Peygamberimize ilk imân eden Hz. Ali Kerremallahu veçhe mükaşefe yolunun en büyük üstadıdır. Kalbî düşünme mükaşefe yolu, mükâşefe yolu da Süveyd(â) ilminin yoludur.

Mukâşefe, akıl ve duygular yoluyla erişilmesi mümkün olmayan maddî, mânevî ve ilâhî bilgileri kalp gözüyle keşfetme, bilmektir.

Süveyd(â) ise mümin kalbine tecellî eden Cenâbıhakk’ın müşâhede (gözlem) edildiği ve kalbin tam ortasında bulunduğu kabul edilen siyah nokta, insan varlığında ilâhî tecellînin odak noktasıdır.

Kalbî düşünme ve mukâşefe bâtın ötesi gayb âleminin müşâhadesidir.

Kalbî düşünce ile yapılan mükaşefe, ledün ilmi, hikmet membaı ve ilahi isimlerin ilmidir.

Peygamberimize ilk imân eden Hz. Ali Kerremallahu veçhe ilmin ilham deryasıdır.

Muhyiddin İbn-i Arabi’nin ifade ettiği gibi “Hepimiz bir vakitler yüksek harfler idik, indik kainat satırları arasına kelimeler olduk.”

Kalbi düşünme o satır aralarındaki kelimeleri okumaktır.

Unutmayın, büyük kitap insandır ve hepimiz birer kelimeyiz.

Kalbi düşünme genetik kodlarla bize nakledilen fıtratî bilgiye ulaşmak ve  hücrelerimizdeki ayetleri okumaktır.

Kalbî düşünme ile hakiki bir nimete ulaşabiliriz; hakiki nimet de kendini anlamak, ne için yaşadığını bilmek, hakikatleri öğrenmeğe çalışmak, şeref ve namusunu muhafaza etmek, gaflet gözünü açarak dalâletlerden kurtulmaktır.

Bab-ül Medine-tül ‘ilm olan Cenab-ı Mürteza Kerremallah-i Veçhenin yolu, “Hayata en hakikî mürşit ilimdir!” diyenlerin vicdanı, irfanı, hür olanların yoludur.

Mehmet BİLGEHAN

Bu haber 417 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum