Güney Kafkasya'da Bir Arada Yaşamanın Sorunları - Yasemin Karakoyunlu

Güney Kafkasya'da Bir Arada Yaşamanın Sorunları - Yasemin Karakoyunlu
22 Temmuz 2020 - 18:29

  İçinde yaşadığımız coğrafi alan, Hazar ve Karadeniz arasındaki Kafkasya'nın coğrafyasıdır.  Kafkasya'nın coğrafyası, Kafkasya'da bir arada yaşamanın temellerinden biridir. Jeopolitikte mekân kavramı konusunda mekânın yapısının tarihin yapısını belirlediği hükmü vardır. Kafkasya'da bir arada yaşamanın temelinde -  aynı coğrafi alan ve landşaftakı yerleşim sonucunda,  Kafkasya halklarında tek bir tarihsel kaderin, tek bir sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik değerlerin, ortak mitlerin, kahramanların, yaşam ve yaşam tarzının oluşmasıdır. Bu ortak değerlere kısaca Kafkasya'da Kafkaslık denir. Kafkaslık coğrafi, sosyo-kültürel, sosyo-psikolojik, ekonomik ve stratejik temelleri olan bir fikirdir. Kısacası, bu fikir insanlar arasında Kafkas dansı, Kafkas adamı, Kafkas karakteri, Kafkas kılıcı, Kafkas kartalı, Kafkas güzelliği ile ifade edilir. Mekân kavramının jeopolitik özellikleri, birliği ve güvenliği ile belirlenir. Kafkasya bir bütün olarak coğrafi olarak bütündür, sadece siyasi olarak Rusya'nın saldırgan politikaları ile bölünmüştür. Sonuç olarak Kafkasya'da tek bir ekonomi, tek bir altyapı, tek bir iletişim ve güvenlik platformu ve askeri bir doktrin oluşmadı. Bununla birlikte, Kafkasya'da, birlikte yaşamanın temellerinden biri olan düşman, işgalci, Rusya'ya karşı deneyim ve siyasi hareketler, fikirler ve ortak mücadele modelleri var. Bu fikirlerden biri Şeyh Şamil'in Muridizm fikridir. Muridizm, Rus-Kafkas ve Rus-Türk savaşlarında Kafkas halklarının özgürlük mücadelelerini ifade eden bir fikir kaynağıdır. Kafkasya Savaşı 16. yüzyıldan 18. yüzyıla 21. yüzyıla kadar sürmektedir ve Kafkasya Rus işgalinden kurtulana kadar devam edecek. Bu savaşın şu ana kadar birkaç aşaması oldu. Savaşın ilk aşamasında, 1785-1790'da Ushurma Mansur kendini bir imam ilan etti ve Kafkasya'nın tüm dağ halklarını İslam bayrağı altında Rusya'ya karşı savaşmaya çağırdı. Osmanlılar tarafından desteklenen Ushurma Mansur yenilmiş olsa da, fikirleri bu savaşın bir parçası olan ikinci (1790-1839), üçüncü (1840-52), dördüncü (1852-64), beşinci (1992-99) Rus-Kafkas savaşlarında ve savaşın bir parçası olan Karabağ savaşında, Çeçen savaşında devam etti. Bu savaşların ve mücadelelerin kahramanları - Javad khan, Gazi Muhammed, Hamzat bey, Şeyh Şamil, MA Rasulzade, Jovhar Dudayev, Shamil Basayev, milyonlarca şehit ve kahramanları vardır. Şeyh Şamil'in Kafkasya halklarını birleştiren ve Rus İmparatorluğu'na karşı özgürlük ve bağımsızlık savaşı yürüten Muridizm fikri, Kafkasya'da yayılma ve Kafkasya halklarını Rus İmparatorluğu'na karşı yeniden silahlandırma potansiyeline sahip. Kafkasya'da politik devlet bir arada yaşama modeli - Kafkasya halklarını konfederasyon halinde birleştirmek ve Kafkasya konfederasyonu yaratmak fikri 1918'de kurulan Kafkas Seyminde gerçekleştirildi.  22 Nisan 1918'de Zaqafqaziya seymi, Güney Kafkasya'yı Sovyet Rusya'dan ayırdı ve Zaqafqaziya Federal Cumhuriyeti ilan etti. Bu cumhuriyet, zamanın politik ve tarihi koşullarında sadece 35 gün yaşamış olsa da, bugün Kafkasya halklarının bir arada yaşamanın siyasi temellerinden biridir. Kafkasya Seym, Kafkas halklarının aynı devlet çatısı altında birleşmesinin politik-tarihsel bir örneğidir. Üçüncü fikir, Muhammed Amin Rasulzade önderliğinde göç sırasında yaratılan bir Kafkas ev fikridir. Kafkas Evi fikrinin temel amacı Kafkasya halklarını birleştirmek ve Kafkasya'yı Rus Komünist İmparatorluğu'nun işgalinden kurtarmaktı. Kafkas Evi'nin fikri ve formatı 1934'te Brüksel Konferansı'nda atıldı ve 1940'ta Paris'te dört Kafkas cumhuriyetinin temsilcilerinin katılımıyla bir protokol imzalandı. 1952'de, Genel Kafkasya Konferansı Bildirgesi, M.E Rasulzade (Azerbaycan), R. Gabashvili (Gürcistan) ve A. Magoma (Kuzey Kafkasya) imzası altında Münih'te yayınlandı. Kafkasya Konfederasyonunun amacı Kafkas halklarının Ulusal Kurtuluş Hareketini temsil etmek, Kafkas Ulusal Kurtuluş örgütlerinin ortak hareketlerini organize etmek, Kafkas Birliği fikrini tüm dünyaya ve Kafkas halkları arasında yaymaktır. Tüm ulusal örgütlerle yakın işbirliği kurarak Kafkasya Özgürlük Mücadelesine ulaşmaktı. Muhammed Amin Rasulzadeh,  Kafkas Konferansı'ndaki raporunda “Rusya'nın işgal ettiği Kafkasya'nın etnik köken, kültür veya ırk açısından Rusya ile hiçbir ilgisi yoktur. Rus ulusunun etnografik sınırları içerisinde yargıları ve haklara sahiptir. Kafkasya sorunu Rusya'nın iç meselesi değil, Rusya’ya karşı bir alternatif meseledir. Milli devletlerimizin bağımsızlığı ve Kafkasya'da konfederasyon birliği olarak birleşmeleri mücadelemizin ilk planıdır. Göç döneminde M.A. Rasulzadeh, dünyadaki Kafkas evi fikrini gerçekleştirmek için "Prometheus" ve "Kafkasya" dergilerini de yayınlatmıştır. Çeçen lideri Chovhar Dudayev, Rus İmparatorluğu'na karşı kurtuluş savaşında Kafkas bir ev fikrini de gündeme getirdi ve tüm Kafkas halklarını Rusya'ya karşı kutsal bir savaş başlatmaya çağırdı.

         Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişme noktasında yer alan Kafkasya coğrafi ve peyzaj yönelimlidir, ancak Rusya'nın Kafkasya'yı işgalinden sonra Kafkaslar siyasi olarak iki hisseye bölünmüştür. Kuzey Kafkasya. Güney Kafkasya. Şu anda Rus işgali altındaki Kuzey Kafkasya'da - Dağıstan MR, Kabardino-Balkaria MR, Kuzey Osetya MR, İnguşetya MR, Krasnodar Krai'de Adıge MV, Çeçen Cumhuriyeti Stavropol Krai'de Karaçay ve Çerkes MV'leri Çeçen Cumhuriyeti'nde yerleşir.

        SSRİ'nin çöküşünden sonra bağımsızlıklarını yeniden kazanan Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın Güney Kafkasya devletleri göreceli bağımsızlığa sahiptir. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Rusya Güney Kafkasya'dan - Azerbaycan ve Gürcistan'dan ve Kuzey Kafkasya'dan - Çeçenistan'dan sınır dışı edilme prosesi başladı. Ancak, Rusya ve Çeçenistan arasındaki savaşta, Rusya Çeçen halkını katletti, Çeçenistan’ı tamamen yok etti ve yaktı. Aynı zamanda Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhaz bölgelerini kontrol ederek ve silahlandırarak Gürcistan'daki iç etnik savaşlarının devam etmesini başardı. Aynı zamanda Rusya, Karabağ dahil Azerbaycan'ın yedi bölgesini işgal etti. Böylece, belli ki Rus ordularının henüz Azerbaycan ve Gürcistan'dan tamamen çekilmeyip. Gürcistan'ın Osetya ve Abhazyası, Azerbaycan'ın Karabağ ve çevresindeki yedi bölge halen Rus işgali ve kontrolü altındadır. Ve şu anda Rusya'nın Güney Kafkasya'daki ileri karakolu olan Ermenistan ile Ortak Askeri Kuvvetlerin yaratılmasıyla, Rusya'nın Güney Kafkasya'da kalmasının siyasi ve askeri temelleri atıldı. Böylece biz söyleye bileriz, 21. yüzyılda, tüm Kuzey Kafkasya'nın ve Güney Kafkasya'nın bir kısmının Rus işgali altında olduğunu ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da bağımsız devletler olarak faaliyet gösteren Gürcistan ve Azerbaycan'ı yeniden işgal etme planlarının her zaman gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz ve her zaman bu riski göze almalıyız. Ve şimdilik Rusya Kafkasya’nınki bağımsız devletini - Gürcistan’ı ve Azerbaycan’ı Rusya İmparatorluğu’nun ambisiyalarını gerçekleştirilmesi için yaratılmış MDB ve Avrasya bloğu gibi organizasyonlara katılmaya zorlayarak kalıcı Rus yörüngesinde tutma politikasını sürdürüyor. Son yüzyıllarda (18. yüzyıldan beri) Avrupa, kıta ve güvenliğini korumak için Baltık devletlerini, Balkanları ve Ukrayna'yı Rus işgalinden korumak için mücadele ettiği için Kafkasya'ya her zaman taviz vermiştir. Bu yüzden Rusya Çeçenistan'daki soykırımını kör etti. ABD'nin AB'nin Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'daki bağımsızlığını korumasının tek amacı Hazar ve Azerbaycan enerji sektörlerinin kontrolünü ele geçirmekti. Azerbaycan petrol zengini bir ülke ve Gürcistan AB'ye petrol arzı için bir geçiş ülkesi ve bu faktör Güney Kafkasya'nın iki ülkesinin bağımsızlığının garantisidir. Avrupa-Rusya-İran (İran), Kafkasya'nın Türkleşmesini ve Türk kontrolüne transferini önlemek için Hıristiyan Ermeni devletini kurma, koruma ve genişletme politikasında stratejik müttefiklerdir ve bu siyasi eğilimlerin Kafkasya'nın siyasi oluşumu üzerinde ciddi bir etkisi vardır. Dolayısıyla, Kafkasya'nın Kafkasya'yı barut namlusuna dönüştüren çok taraflı, çelişkili çifte standartlar politikası izlediği açıktır.

     Kafkasya'nın etnik ve dilsel bileşimi çok karmaşıktır. Burada 50'den fazla kişi yaşıyor. Esas olarak üç ana dil ailesine ayrılırlar. 1. Kafkasya (İberya-Kafkas) dil ailesi. 2. Hint-Avrupa dil ailesi. 3. Turan - Türk dili ailesi.

     Kafkas dilleri Kartvel, Abhaz-Adıge, Nahçivan-Dağıstan gruplarından oluşmaktadır. Kartvel dil grubu Gürcüler, Ajarlar, Gürcü Yaylaları, Khevsurs, Pshavs, Tushins, Swans, Megrelians ve Lazs; Abhaz-Adıge dilleri arasında Kabardey-Balkarlılar, Adıge, Abhazlar, Çerkesler, Kafkasya'nın batısında yaşayan Abazinler; Nahh dil grubu Çeçenler, İnguşlar, Dağıstan dilleri grubu Lezgi grubundan Avarlar, Dargins, Laks, Lezgins ve Tabasarans, Sahurs, Udins, Khinaligs, Budugs ve Kırgız içerir.

     En büyük Türkçe konuşan halk Azerbaycan Türkleridir, Kafkasya'daki Türkçe konuşan halk Karaçay, Balkar, Nogay, Tatar, Ahıska, Kumyk ve Kafkas Türkmenleridir.

    Kafkas dillerinden sadece Gürcü dili 5. yüzyıldan kalma eski bir yazma geleneğine sahiptir. Kıpçak Türkçesinde eski bir Kafkas Arnavutluğu alfabesi, yazılı bir dil ve edebiyatı vardı. Kafkasya halkları Rus işgalinden önce Arap-İslam senaryosunda, Rus işgalinden sonra Rus Kiril alfabesinde yazmaya başladı. Rus işgalinden sonra, çoğu Kafkas dilinin alfabesi Rus grafiklerine dayanarak oluşturuldu. Kafkasya nüfusunun bir kısmı Ortodoks Hıristiyanlığı, Ermeniler monofizit, Azerbaycan Türkleri, Talysh, Tats, Lezgins, Ajarlar, Yengiloys, Abhazlar ve Osetyalıların bir kısmı Müslüman’dır. Tarih boyunca, Kafkasya'nın Hıristiyan halkları Rus vatandaşlığına ve Müslümanlar Osmanlı vatandaşlığına eğilimlidir ve Kafkasya'nın bu kültürel tarihten türetilen iç dinamikleri, Kafkasya'nın siyasi tarihini ve kaderini belirlemede önde gelen bir faktör haline gelmiştir.

     Kafkasya, İslam ve Hıristiyan değerlerinde, Turan-Türk, Greko-Romen, Sasani-İran kültürlerinde ve Rus işgalinden sonra Rus kültürlerine karşılıklı sentez süreci uygulandı. Kafkaslar Hazarlar, Selçuklular, Şirvanşahlar, Moğollar, Timuridler, Kızıl Ordalar, Safeviler, Osmanlılar'ın yönetimindeydi ve 18. yüzyıldan beri Hazar Denizi-Karadeniz bölgesindeki saldırganlık savaşları sonucunda Rusya tarafından işgal edildi. Rus işgalinden önce, Kafkasya'daki baskın etnik grup Türk ulusuydu ve küçük Kafkas halkları Türk dili ve kültürünün şemsiyesi altında işlev görüyordu.

    Son 500 yılda, Kafkasya'nın jeostratejik, jeokültürel, jeopolitik, etno-demografik özellikleri, Osmanlı-Safevi (Avşarlar, Gajarlar) -Rusyalı Kafkaslar için hegemonik savaşlar temelinde oluşturuldu. Kafkasya Karadeniz ve Hazar'a giriş kapısı olduğundan, egemen güç Hazar ve Karadeniz üzerinden hem Avrupa'ya hem de Asya'ya hakim olma avantajına sahiptir. 18. ve 19. yüzyıllarda Kafkasya için Rus-Osmanlı, Rus-Avşar ve Gaçar savaşları tamamen Rus-Türk savaşlarıdır. Rusya Kafkasya'yı işgal ederek Osmanlıları Karadeniz'den, Hazar Denizi'nden Sefevileri ve Türkistan'ı işgal etme ve devirme planlarını gerçekleştirdi. Sefevi İmparatorluğu yirminci yüzyılın başlarında Fars-İran devleti olduktan sonra, Kafkasya'daki Rusya-İran (İran) stratejik müttefikleri Kafkas Türkleri, Azerbaycan, Türkiye ve Türkistan'a karşı ortak bir politika izledi. Bu politikanın temel amacı Türk ulusunu ve kültürünü bu coğrafyadan silmekti. Kafkaslardaki bu savaşların ve rekabetlerin tarihinde, Türkiye (Osmanlı) Azerbaycan'ı, Kuzey Kafkasya, Rusya ve İran'daki (Fars) Türk-Müslüman azınlıkları Ermenistan'ı, Hıristiyan ve İran konuşan azınlıkları destekledi. Bu politika bugün de devam etmekte ve XX-XXI yüzyıllarda Kafkasya'nın siyasi manzarasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

     Kafkasya'yı işgal ettikten sonra, Rus İmparatorluğu Kafkasya'nın tarihsel olarak kurulmuş etno-demografik yapısını değiştirdi. Ruslar, Kazaklar, Ukraynalılar, Hıristiyan Ermeniler Kuzey Kafkasya'nın Terek-Kuban bölgelerine, Güney Kafkasya'ya ve Azerbaycan'ın Erivan ve Karabağ hanlıklarına yerleştirildi. Batum Antlaşması ile Erivan ve çevresi Ermenilere geçici taviz vermek zorunda kaldı), böylece etnik dengesizlikler ve etnik çatışmalar yaratıldı. Rusya Azerbaycan’ın batı bölgelerinde Irevan Hanlığı toprakları yerel Türkleri soykırıma ve sınır dışı uğratmış (1905-07; 1917-20; 1948-57; 1988-1992'de Irevan Hanlığı ve Karabağ tamamen Türklerden temizlendi, Karabağ işgal edildi, tek etnik bir Ermeni devleti kuruldu) ve burada Ermeni devletini kurdu. Batum anlaşması temelinde İrevan ve çevre bölgelerde Ermeni devletinin kurulmasından sonra, bu devletin toprakları son 100 yılda Azerbaycan toprakları pahasına genişledi. ADR 1920'de Rus Kızıl Ordusu tarafından işgal edildiğinde Azerbaycan toprakları 114.000 kilometrekare idi. SSRİ 1922'de kurulduğunda Azerbaycan toprakları 17.000 kilometrekare azaldı. Azerbaycan 1991'de bağımsızlığını geri kazandığında, toprakları 86,4 bin kilometrekare idi; bunun% 20'si Ermenistan tarafından işgal edildi. Rus askeri komünist imparatorluğu olan SSRİ'nin Aralık 1922'de halkın iradesiyle değil, Kızıl Ordu'nun işgalinin bir sonucu olarak silah zoruyla yaratıldığı bilinmektedir. O sırada Gürcistan'ın bir parçası olarak Güney Kafkasya'da Abhazya MR, Acarıstan MR, Nahçıvan MR, Dağlık Karabağ MV'si kuruldu. Ancak Ermenistan'daki yerel Türk halkının durumu ve coğrafyası belirlenmedi, aksine yerel Türkler sınır dışı edildi.

  SSCB'nin  bir parçası olan Kuzey Kafkasya'da (Rus askeri-komünist imparatorluğunun işgali altında), Dağıstan SMR, Çeçen-İnguş SMR, Kabarda-Balkar SMR, Kuzey Osetin SMR, Adıgey SMR, Dağlılar AR kuruldu. Çarlık döneminde dağlık AR topraklarına Vladikavkaz, SSCB sırasında Orconikidze eyaleti, ilin en büyük şehri Türkçe Terk Kala, Rusça Orconikidze olarak adlandırıldı. Terek ilinde ve Kuban (Karaçay) ilinde (Çeçen, İnguş, Kabarda, Balkar, Karaçay) yaşayan halklar önce Dağlılar MR oluştursa da, ancak daha sonra ayrılmıştır ve SSRİ’ YE ulusal bölgeler şeklinde katılmıştır. II. Dünya Savaşı sırasında, Krım Tatarları, Kalmık MR ve Kuzey Kafkasya halkları - Balkarlar, İnguşlar, Çeçenler, Mesxeti ve Kumık Türkleri, Karaçaylar ve Çerkezler - Stalin'in "cezalandırılmış uluslar" listesine dahil edildiler ve tarihi topraklarından sürülmeye başladılar. Genel olarak, Kuzey Kafkasya'daki yerinden olmuş kişilerin sayısı 3 milyon 226 bin 340 kişiydi. 1943 yılında Kalmık MR kaldırıldı ve Kalmıklar Sibirya’nın Krasnoyarsk, Altay, Omsk ve Kemerov bölgelerine taşındı. 1944'te Kabarda-Balkar nüfusu Kazakistan'a sürüldü. Balkarlara ait topraklar Kabardin ve Gürcistan'a verildi ve Ruslar topraklarına yerleştirildi. 1943'te Balkarlara komşu olan Karaçaylar Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan ve Irkutsk bölgelerine sürüldü. 1944 yılında Çeçen-İnguş MR kaldırıldı ve nüfus Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan'a taşındı. 1944 yılında Gürcistan'da Akhalkalak adı verilen bölgede yaşayan Türkler ile Ahıska Türkleri sınır dışı edildi. Kuzey Kafkasya MR 1957'den beri "beraat etmiş" olsa da, sürgünün sebep olduğu maddi ve manevi zarar geri yüklenmemiştir.

  Aynı zamanda 1922-50 yıllarında Azerbaycan'daki seçkin Azerbaycanlı seçkinlere ve Musavat üyelerine kolektifleştirme kisvesi altında yapılan soykırımlar sonucunda 400.000 kişi öldürülmüş ve yüz binlerce (çeşitli kaynaklarda 2 milyon olduğu tahmin edilmektedir) Sibirya ve Kazakistan'a sürgün edildi.

     A. Avtorkhanov adlı bir tarihçi, SSRİ tarafından "SSRİ'de İnsanların Öldürülmesi" adlı kitabında insanlara karşı işlenen soykırımı ustalıkla tanımladı. İnsanların (özellikle Türk-Müslümanların) sınır dışı edilmesi aslında Kafkas halklarının soykırımıydı ve bu sürgünler Kafkas halklarının kültürüne, tarihine ve ahlakına büyük bir darbe indirdi. Ulus inşası ilke ve gelenekleri deforme olmuştur.

 Böylece, Rus-Türk-Gajar savaşları sonucunda Gajarların yenilgisiyle 1828 Türkmenchay Antlaşması'ndan sonra, Güney Kafkasya'daki Azerbaycan topraklarında yeni bir Ermeni devleti kuruldu ve Azerbaycan'ın geri kalanı Rusya (Derbent) ile Gürcistan (Borçalı) arasında bölündü. Osetya da iki kısma ayrıldı (Güney Osetya Gürcistan'ın bir parçası ve Kuzey Osetya Kuzey Kafkasya'da Rusya'nın bir parçası) ve SSCB'nin çöküşünden sonra Kuzey ve Güney Osetya birleşme için savaştı. Güney Osetya'nın Gürcistan'dan ayrılma ve Rusya'nın Kuzey Osetya kısmı ile birleşme arzusunun bir sonucu olarak, 1990'larda Güney Osetya ve Gürcistan arasında savaş ve silahlı çatışmalar başladı. Böylece, Rusya'nın amaçlı ulusal-etnik, idari-bölgesel politikaları, Kuzey Kafkasya ve Güney Kafkasya'daki yerli halklar arasındaki etno-politik çatışmalara ve savaşlara zemin hazırlamıştır. SSCB'nin çöküşünden sonra 1980'lerden beri Kafkasya'da Karabağ, Osetya, Abhazya ve İnguşetya ile ilgili sorunlar yaşandı. 1988'de Ermenistan'dan ihraç edilen yarım milyon yerli Türk'ün statüsünü ve haklarını geri kazanma konusunda da sorunlar var. Oset-Gürcü, Abhaz-Gürcü, Türk-Gürcü, Türk-Ermenice, Çeçen-İnguş, Osetya-İnguş etnik çatışmaları her an savaş alanı olmaya devam ediyor. Bu, Kafkasya'daki savaşların durmadığını, donmuş olduklarını söylemek için sebep veriyor. Dolayısıyla, Kafkasya'da bir arada yaşamanın temelinin Kafkasya'nın özgürlüğü fikri olduğunu iddia ediyoruz, Kafkasya halkları Rus işgalinden bağımsızlığını ve Kafkasya Konfederasyonu'nun kurulmasını sağladılar, Kafkasya Kafkasyalılara ait.

Makale, Borchali Derneği tarafından 26 Kasım 2016 tarihinde "Güney Kafkasya'da Bir Arada Yaşamanın Sorunları: Vakıflar, Gerçekler, Beklentiler" konulu "Güney Kafkasya'da bir arada yaşamanın tarihsel, sosyo-felsefi temelleri" hakkındaki raporuma dayanarak hazırlanmıştır. Rapor, aşağıdaki literatürden alınan gerçeklere ve görüşlere dayanmaktadır.

  1. Mehmet Emin Resulzade. Genel Kafkasya politikasının ana hatları / Azerbaycan Türk Kültürü Dergisi. Ankara.Sayı 282. Kasım-aralık 1991. S.121-123).
  2. Qurbanov R.O. Kafkasya Tarihi. “Zardabi LTD” LLC, Bakü, 2008,. 583 s.
  3. Mehmet Emin Resulzade. Hatıralar ve Kafkasya. Sabahattin şimşir. istanbul.2011.208 s.
  4. İsmail Mehmetov. Türk Kafkasya'da Siyasi ve Etnik Yapı Azerbaycan'ın eski çağlardan günümüze tarihi Ötüken, İstanbul, 2009, 853p.

 

Bu haber 1105 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum