Evlad-ı Fatihan'ın bitmeyen çileleri

Evlad-ı Fatihan'ın bitmeyen çileleri
13 Temmuz 2022 - 19:58

Evlad-ı Fatihan'ın bitmeyen çileleri

Rumeli'den Anadolu'ya yönelik üç yüz yıldır devam eden göç süreci, Avrupa Tarihi'ndeki nüfus hareketlerinin en önemlilerindendir. Boyun eğdirme, göç, şiddet kullanma ve savaş silsilesinin en haysiyetsiz merhalesi, göçe zorlamadır. Şüphesiz göç hadisesi, hangi millet ve din mensubunun başına gelirse gelsin bir insanlık dramıdır.

Bu bağlamda, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne, zaman zaman kesilse de Balkanlar'daki soydaş ve dindaşlarımızın makûs talihidir. Araştırmamızda 1687'deki ilk göçlerden günümüze kadar olan göçler özet olarak verilmiştir. Balkan Harbi'nden I. Dünya Savaşı'na kadar olan mezalim, göç, iskan politikaları, iskandan sonra ortaya çıkan problemler ve muhacirlerle ilgili meselelerin, sosyal projeksiyonu ve arşiv belgeleri ve ayrıntılarıyla aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca Cumhuriyet dönemindeki 1923 mübadelesi, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve Yunanistan'dan gerçekleşen göçlerin de fotoğraflar ve detaylı tablolarla genel bir çerçevesi çizilmiştir.

Resmî verilere göre günümüzde Balkanlar'da 1 milyon 100 bin civarında Türk yaşamaktadır. Ancak bölgede yaşayan Türklerin liderlerinin ileri sürdüğü rakamlar dikkate alındığı zaman, Balkanlar'daki Türklerin sayısı yaklaşık iki milyonu bulmaktadır. Türkler dışında Balkanlar'da, Türkler ile aynı tarihi, kültürü ve benzer kaderi paylaşan azımsanmayacak sayıda diğer Müslüman topluluklar da yaşamaktadır. Bölgedeki Müslümanlar ağırlıklı olarak Sünnîdir, bunun yanında Arnavutluk'ta Bektaşîler, Dobruca bölgesinde Kızılbaşlar da yaygındır. Resmî rakamlara göre günümüzde Balkanlar'daki toplam Müslüman nüfusun sayısı yaklaşık 8 milyon 250 bin (bölgenin toplam nüfusunun %12'si) civarındadır. (Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Balkanlar'ın Makûs Talihi Göç / H. Yıldırım Ağanoğlu / Kum Saati Yayınları - 2001)
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kitap-haberleri-56hk.htm

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum