Eğer biz Türkler 11. yüzyılda geldiysek, Büyük Kiros'un kafasını kesen Tomris kimdi? - Yasemin Karakoyunlu

Eğer biz Türkler 11. yüzyılda geldiysek, Büyük Kiros'un kafasını kesen Tomris kimdi? - Yasemin Karakoyunlu
20 Ağustos 2020 - 13:53

Bir grup insan var. Ben onları hiç tanımıyorum. Bu güne kadar ilişkim falan da olmamış. Sahte profillerden yazıyorlar. Profillerinde Türkçe isim ve Türk değerlerini kullanıyorlar. Profil isimleri de "Dede Gorgud", "Baba Punhan", "Aliağa Vahid", "İran mollası da böyle diyor" şeklinde... ve soyadları Türksoy, Turan ve bu tür başka isimler. Yaklaşık 120 kişi. Bu insanlar sosyal ağlarda benim hakkımda sürekli olarak yanlış bilgiler yayıyor, iftira niteliğinde propaganda yayıyorlar. Kimlik kartımın bir nüshasına ulaşmışlar ve aylardır sosyal ağlarda benim hakkımda yanlış propaganda yapıyorlar. Ermenistan olarak adlandırılan Erivan Türk Cumhuriyeti'nde doğduğum için sosyal ağlarda bana Ermeni diyen bir karalama kampanyası yürütüyorlar. YouTube'de yayımlanan Kanal 43'te benim hakkımda bir film çekerek beni Azerbaycan'da yaşayan halkların düşmanı olarak tanıtıyorlar. Kanalın benimle ilgili programının yorumlar bölümünde 1.400'den fazla erkek bana son derece kötü küfür ve hakaretler yazdı. (Bu arada, bu küfür ve hakaretleri yazanların kim olduğunu Azerbaycan Milli İstihbarat Teşkilatı araştırdı mı? Çünkü bunlar hem de Azerbaycan devletinin gizli düşmanlarıdır).

Neden? Faaliyetlerimde, konuşmalarımda ve yazılarımda onları rahatsız eden konular nelerdir? Bana yöneltilen sayısız hakaret ve küfürü incelediğimde, bu kişilerin aşağıdaki düşüncelerden endişe duydukları sonucuna vardım. 1. Azerbaycan dili bir Türk dilidir ve bu anayasaya yansıtılmalıdır. 2.Azerbaycan'da hakim millet Türk milletidir. 3. Azerbaycan birleşecek ve tek Azerbaycan devleti kurulacaktır. 4. İran, Fars toprağı değildir  ve Türkler, tüm İran topraklarına yayılmıştır. 5. Azerbaycan ve İran gerçek tarihi ve demografik yapısı ile bir Turandır. 6. İran'da Türk devleti yeniden kurulacaktır.

 Tüm bunların yanı sıra şimdi birileri çıkıp Karakoyunlu devletinin Kürt olduğunu söylüyor. Ermeni ismi bize yapışmadı ve şimdi Kürt adını yapıştırmaya çalışıyorlar. Bunlar tarihi bilmiyor, kitap okumuyor. Bu topraklarda İranlıların, Ermenilerin, Kürtlerin yaşadığını, tek bir Türk yaşamadığını, Türklerin olmadığını, Türklerin 11. yüzyılda Selçuklularla birlikte Azerbaycan'a geldiğini söyleyerek yanlış bilgiler üretiyorlar. "Yerli Aborijen halklar" ve "yabancı Türkler" fikrini teşvik ediyorlar. "Yerliler" ve "yabancılar" gibi yanlış fikirler yayanlara soruyorum. Biz Türkler Azerbaycan'a 11. yüzyılda geldiysek, Büyük Kiros'un kafasını kesen Tomris kimdi? Kiros'un kafasını neden kesti? Perslere isyan eden Gam Ata kimdi? Neden sahte tarihler üretiyorsunuz? Siz bu topraklara MÖ 7. yüzyılda Afganistan'dan gelmediniz mi? Tüm dünya tarihçileri bu konuda yüzlerce eser yazmadı mı? Ben bu tarihleri biliyorum ve sizin tüm sahte propagandalarınızı yerle bir ediyorum. Sakin oturun yerinizde. Bu tür sahte bilgilere dayalı propaganda yaparak devlet kurmak imkansız. Sizin kendi tarihiniz, bizim kendi tarihimiz var. Sizin bu topraklarda sadece 3 devletiniz var, bizim onlarca devletimiz var.  Bizim 10 bin yıllık bir tarihimiz, sizin 3 bin yıllık bir tarihiniz var. İranlı tarihçi Nasir Purpirar "12. Yüzyıl Sessizlik" kitabında farsların MÖ. yedinci yüzyılda Elam Midya coğrafyasına gelerek Orta Doğu'da tüm eski kültürleri mahvetmesini yazmıyor mu? Purpirar MÖ. yedinci yüzyıldan başlayarak MS. yedinci yüzyıla kadar olan zamanı Orta Doğu'nun Karanlık Çağı adlandırmıyor mu? Çünkü bu dönemde Ortadoğu'daki Ahameniş ve Sasani imparatorluklarının egemenliğinde Ortadoğu'nun tüm halklarının kültür ve kimliği yok edilmedi mi? Bun ben değil, kendi tarihçileriniz yazdılar. Bu gün de İran coğrafyasında 1000 yıldır devlet kuran Türk milletini bugün bile asimile etmiyor musunuz? Türk dilini ve kültürünü yasaklamadınız mı?

Hâlâ Hz. Hüseyin'in kutsal adını kullanarak Azerbaycan Türkçülüğünü yok etmeye çalışırsanız cevabınızı alacaksınız. Bu kez karşınızda din adına gizlenmiş sinsi fikirlerinize kanmış bir milletiniz olmayacak. Şimdi size karşı mücadele eden bir millet var. Emin ol.

Azerbaycan'daki tüm gizli Türk düşmanlarının bize Ermeni ve Kürt adını verdiğini fark ettim, ancak bize Türk demekten korktular. Türklerden korkuyorlar ve Türkleri kırmak için yola çıkıyorlar.

 Çok fazla yanlış bilgi yayıyorlar. Hz. Hüseyin'le savaştığımı söylediler, Aşure'nin kaldırılmasını talep ettiğimi, Azerbaycan dilini değiştirmek istediğimi söylediler, bu yüzden çok saçma iftiralarla suçlanıyorum.
Burada yine tekrar ediyorum.

1. Azerbaycan dili yok, Türkçe var. Coğrafyanın adı bir dil adı  olarak  isimlendirilemez. Dili yaratan millettir. Dil, ulusun adını almıştır. Dilimiz Türk dilidir ve Türk dili adı Anayasa'da yenilenmelidir.

2. Hüseyin'e karşı savaşmıyorum. Hz. Peygamber Efendimiz'in tüm çocukları ve sahabeleri - Ebu Bekir, Ömer, Osman, Hz. Ali, Hasan ve ayrıca Hz. Hüseyin İslam dininin büyük şahsiyetleridir. İslam'ı mezheplere ayırmıyoruz ve tüm İslami kişiliklere saygı duyuyoruz. Biz Hz. Hüseyin'e karşı değil, Farsçılığa karşı savaşıyoruz. Neredeyse 1400 yıldır Hz. Ali'nin, Hz. Hüseyin'in ve Hz. Ömer'in kutsal şahsiyetleri üzerinden Fars şovenizminin yapılandırma ve örgütleme süreci devam etmektedir. Hz.Ali ve Hz. Hüseyin bugün yaşıyor olsalardı, şüphesiz İslam'ı İran şovenist mitlerinden ve siyasi spekülasyonlardan arındıracaklardı. Hz. Hüseyin sağ kalsaydı, İslam'ı Perslerden kurtarırdı. Sasaniler'in  Hazreti Ömer tarafından devrilmesi, Fars İran devletinin çöküşü ve İranlıların Araplara karşı yenilgiye uğraması ve Arapların kontrolüne geçmeleri, Fars milliyetçiliğini Araplara ve İslam'a karşı savaşmaya yöneltti. Farslar İslam'ı bölmek için Ali'yi ve Hz. Hüseyin'i Peygamber ve İslam'ın elinden aldılar ve yenilgileri karşılığında Araplardan ve İslam'dan intikam almak için onları Farslaştırmaya çalıştılar. Ve din adı altında, yeni bir Pers milliyetçiliği modeli yarattılar. Hz. Hüseyin'i Sasaniler'e bağlamak için sahte bir din ve sahte bir tarih yarattılar. Bunu ben değil, Fars bilgini Ali Şeriati diiyor. Bir Fars olan Ali Şeriati, "Kendine Dönüş" adlı kitabında Fars ulusunun İslam'ı nasıl böldüğünü ayrıntılı olarak anlatıyor.

  Biz asla Hz. Hüseyin'le savaşmıyoruz ve ona karşı çıkmıyoruz. Din kılığında Fars-İran yalanlarına karşı çıkıyoruz. Biz diyoruz ki, Hüseyin'i sevenler Ermenistan'ı destekleyemez, Karabağ'ın kurtuluşu için savaşır. Ermenilerin yanında değil, din kardeşlerinin yanında yer alır. Aslında Ermenilere destek vererek Hz. Hüseyin'e karşı çıkan sizsiniz. Hz. Hüseyin'in ilkelerini çiğneyen sizsiniz. Biz diyoruz ki, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'in Farslarla hiçbir ilgisi yok. Fars milliyetçiliği 100 yıldır bu iki büyük kişiliği sömürüyor. Farslar İslam'ı böldüler ve onu Fars siyasi konjonktürleriyle kirlettiler. Şu'biyya, Şia, Ikhvanus-safa, Şehname, İsmailizm, Garmatizm ... içselcilik, Rafizizm ve neler, neler... Sufizm, tektanrıcılık, mezhep, edebiyat, felsefenin hepsi eski Sasani imparatorluğunu ve Kayan tahtını restore etme girişimleridir. Hepsinde Şehname ruhu,  Fars faşizmi, hepsi Araplara ve Türklere yönelik zehirli ideolojilerdir. Bu zehirlerle bugün Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Azerbaycan'da, Türkistan'da, Türkiye'de ve tüm Ortadoğu'da Hizbullah ve Sepah gibi karşılaşıyoruz. Azerbaycan Türkleri uzun zamandır bu zehirli Fars ideolojileri ile zehirlenmiş ve ezilmiştir. Azerbaycan Oğuz'dan Siyavuş'a dönüşmüştür...

3. Aşure'nin kaldırılması için asla çağrıda bulunmadık. Azerbaycan'daki Aşure törenlerinde Farsların ve İran yanlıların aktif olduğunu söylemişiz. Evet, İran casus ağının din adına aslında Farsizmi yaydığını ve Azerbaycan devletini tehdit ettiğini söylemiştik. Çok iyi anlıyorum ki, ülkemizde dini fanatizmi yaygınlaştırarak ülkemizi değerler açısından İran'ın bir parçası yapmak isteyen gruplar:

 Türk düşmanları beni dini fanatizmin hedefi haline getirmeyi planlıyor. Beni hedef almak isteyen güçler olduğunu biliyorum. Çünkü Farsizmi ve İranizmi engelleyebilecek tek gücün Türkçülük ideolojisi olduğunu söylüyoruz. Ülkemiz İran veya Rusya'nın kölesi olmayacak. Türklüğümüzü kucaklayacağız. Ülkemizi ve devletimizi koruyacağız.

Türk düşmanlarını anlıyor musun? Türk milleti, İran dinine ve değerlerine tapmaz. Siz farklı bir milletsiniz, biz farklı bir milletiz. Dininize ve değerlerinize saygı duyuyoruz, ancak size ait olanı ve değerlerinizi kabul etmiyoruz ve ibadet etmiyoruz. Kendi büyük kültürümüz, devletimiz, dilimiz ve kimliğimiz var. İranlı bilim adamı Minorsky yazıyor ki, Farslar ve Türkler ayran ve yağ gibidir, hiç bir zaman karışmazlar. Azerbaycan'da Fars geleneklerini yaymanıza izin veremeyiz. Azerbaycan İran değil, Türktür, Turandır. Zaten İran da Fars değil, o da Turan'ın bir parçasıdır. Türkler, İran dediğiniz Elam Midya coğrafyasının her yerine yayılmışlar.
Sizin benim hakkımda başlattığınız tüm propagandalar hepsi yalandır. Yalanlar ayak açar, ama yürümez.

Kaynak: https://asasmedya.info/news/authors


Bu haber 521 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Günün Başlıkları