Edebiyatın kaybedenleri

Edebiyatın kaybedenleri
31 Mayıs 2022 - 14:11

Edebiyatın kaybedenleri

II. Abdülhamid iktidarının sosyal ve siyasi etkisi altında, eski-yeni, klasik-Avrupai edebiyat tartışmalarının şekillendirdiği edebî hayatımızın önemli bir merhalesini tanımlamak üzere "Servet-i Fünûn" veya "Edebiyat-ı Cedide" başlıkları kullanılagelmiş, bir devrin sanat verimleri bu isim üzerinden ele alınmıştır. Oysa aynı dönemde, aynı tartışmaların odağında, başta "Malûmât" olmak üzere, "Hazine-i Fünûn", "İrtika", "Musavver Fen ve Edep", "Resimli Gazete" isimli süreli yayınlarda şekillenen bir edebî eğilim daha vardır. Batılılaşma karşısındaki tutumları esas alınarak bugüne değin "Mutavassıtin" veya "Ilımlılar" olarak adlandırılan bu oluşum İsmail Alper Kumsar tarafından, "Kaybedenlerin Tarihi / Türk Edebiyatında Malûmât Hareketi" adıyla kitaplaştırıldı. İsmail Alper Kumsar'ın, hareketin en etkili dergisini gözeterek daha kuşatıcı bir tabirle, "Malûmât Hareketi" adıyla ele aldığı bu oluşum, sadece edebiyatımızın değil, fikir hayatımızdaki birtakım kırılma, kopuş ve değişmelerle bunlara yönelik itirazların daha sağlıklı anlaşılması bakımından önem taşımakta.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum