DÜNYAYI ALDATANLAR - Yazan: RAMAZAN BARDAKÇI

RAMAZAN BARDAKÇI YAZDI: DÜNYAYI ALDATANLAR

DÜNYAYI ALDATANLAR - Yazan: RAMAZAN BARDAKÇI
11 Eylül 2019 - 20:39 - Güncelleme: 23 Ekim 2019 - 18:54

DÜNYAYI ALDATANLAR

Prof.Dr. Sefa Saygılı kaleme aldığı dünyayı aldatanlar kitabında bildiğimiz birçok gerçeği ters yüz ediyor. Doğru bildiğimiz veya hiçbir araştırmaya gerek duymadan ön kabullerle benimsediğimiz normları irdelemenin ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır.

MALTHUS

Ölüme, hastalılara ve kıtlığa çare bulunacağını iddia eden İngiliz ekonomisttir. İleri sürdüğü bu iddialar daha sonra Karl Marx’a ilham kaynağı oluşturmuştur.

Fikirleri İngiliz zenginlerinin çıkarlarına uygun düştüğünden İngiltere’de büyük yankı uyandırdı, profesörlüğe kadar yükseldi.

İnsanların aç ve fakir olmalarının ana nedeni olarak nüfusun fazlalığını göstermiştir. Dünya nüfusunun azaltılmasını bu nedenle zayıf olanların ölmesi gerektiği tezi ile Marx’ın doğal seleksiyon fikrine ilham olmuştur.

Nüfusun çoğunluğu ölürse açlık ve fakirlik ortadan kalkacağını iddia eden Malthus’a göre dünya nüfusu geometrik olarak (1,2,4,8,16) artarken zirai üretim aritmetik olarak (1,2,3,4,5) artmaktaydı. Fakirliğin sebebini bu doğrusal olmayan artış olarak görüyordu.

Malthus, insanlar eşit olmamasını, fakirlere yardım edilmemesini, ölümü engelleyici tedbirler alınmamasını hükümete tavsiye eder.

Fakirlerin evlenmeleri de engellenmesi gerektiğini tezini savunan Malthus, insanların erken yaşta evlenmesine karşı çıkar.

Gıda üretimi Malthus’un devrinden bu yana teorisinin aksine muazzam miktarda artmıştır. Teknolojideki gelişmeler, üretimin artması nüfusun artmasına rağmen refahın da seviyesinin yükselmesi ile bu teoriyi boşa çıkmıştır.

Malthus dediği gibi geç yaşta evlenir, üç çocuğu olur, ikisi yaşamaz. Hiç torunu olmamıştır. İnsanların üremesini sınırlamayı savunan Malthus’un soyunun devam etmemesi de kaderi olur.

BATLAMYUS

İskenderiye Kütüphanesinde bulduğu bir astronomi kitabını inceleyerek kendi fikirleriymiş gibi yansıtan Batlamyus, yukarda zikredilen tanıma uyanların başında gelmektedir. İskenderiye Kütüphanesinde bulduğu Hipparkhos’a ait kitabı inceleyerek kendi fikirleriymiş gibi yansıtan Batlamyus, trigonometri ve astronomi bilmediği yaptığı yanlışlıklarla ortaya çıkmıştır.

Hipparkhos, Rodos’ta yaşayan astronomi bilgini iken yaptığı araştırmaları da Rodos’ta yapmıştır. Hesaplamaları Rodos için geçerliyken Batlamyus, İskenderiye’den görülmesi mümkün olmayan bir yıldızdan bahseder. Bu hatanın fark edilmesi ve gerçeğin ortaya çıkması çok sonraları olmuştur.

Bu arada Batlamyus kilisenin resmi astroloğu olmuş fikirlerini yayma fırsatı bulmuştur. Dünyanın dönmediğini sabit durduğunu ancak diğer gezegenlerin döndüğünü iddia eden Batlamyus’u İslam bilgini Battani “Şerhül Maklati’l Erbaı Li-Batlamyus” adlı eserinde yalanlamış,  Batlamyus’un trigonometri bilmediğini ispat etmiştir.

Hristiyanlığın görüşü olarak yansıtılan Batlamyus fikirlerine karşı dünyanın döndüğünü savunan Battani’den etkilenerek Batlamyus’a karşı çıkan Galileo ve Kopernik ise Hristiyan dünyasından aşırı tepki almışlardır. Hatta idama kadar giden süreçte dünyanın dönmediğini iddia etmek zorunda kalmışlardı.

   Ramazan BARDAKÇI

Bu haber 932 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum