Biden 'soykırım' dedi... Sonra? - Arslan TEKİN

Biden 'soykırım' dedi... Sonra? - Arslan TEKİN
29 Nisan 2021 - 19:15
Bizi "katil sürüsü" gösteren ABD Başkanı Joe Biden, Ermeni diasporasına verdiği sözü tuttu. Bir yıl önceki şu sözlerini asla unutmayacağız :
"Bugün Metz Yeghern'de (Ermeni soykırımı) Ermeni halkının karşılaştığı zulmü hatırlıyoruz. 1915'ten 1923'e kadar neredeyse 2 milyon Ermeni toplu olarak sınır dışı edildi ve 1,5 milyon erkek, kadın ve çocuk öldürüldü. Yunanlılar, Süryanîler, Keldanîler, Aramîler, Marunîler ve diğer Hıristiyanlar da hedef alındı. Bu korkunç ve sistematik imha kampanyasını asla unutmamalı veya sessiz kalmamalıyız."
Önceki gün "soykırım" dedi. İfadesini ne kadar yumuşatırsa yumuşatsın, şuuraltında yatan bir yıl önce söyledikleridir.
"Soykırım"ı 31 ülke tanıdı. Hukukî dayanağı yok elbette. Herkesin gözü kulağı ABD'deydi.
Ermeniciler İsrail'e de "soykırım"ı kabul ettirebilirlerse önleri tamamen açılacak.
İçerideki saldırılar çok ağrıma gidiyor. Bu saldırılara kapı aralayan da biziz. Neo liberallerin dümen suyuna girenler, kendilerine statü sağladıklarını düşünürler, gaşyolurlar. "Sağ" cenahtan bahsediyorum. Kalemleri bile yoktur ama liberalse, hele eski bir Marxistse baş tacı ederler, buyur köşe senin, istediğin gibi saldır, derler. Şu bilinsin ki alçaklıklara yol açanlar da aynı derekededir. (Bu meseleye sonra geleceğim.)
Doğu Perinçek de eski Marxist... Maocu grubun lideriydi. Hâlâ Çin'e toz kondurmaz, Doğu Türkistan'da "Zulüm yoktur. Asimilasyon yoktur." der ama, onun Türkiye'de bazı gerçekleri nasıl gördüğüne ben şahit oldum. Mart 2007'de Lozan'da Türk'ü savunması tarihe geçen bir savunmadır. (Savunma sırasında ben de İsviçre'de davayı takip ettim. "Lozan'dan notlar" genel başlığı altında dört gün yazdım.)
İkinci yazıda, "Lozan davası insanlığın utancıdır" başlığı altında, "Doğu Perinçek, İsviçre'de 'Ermeni soykırımı emperyalistlerin yalanıdır.' dediği için -beklenen- cezayı aldı. Hâkimler Ermenilerin getirdiği sözüm ona tanıklarla pek samimî bir görüntü içindeydiler. Perinçek'in şahsında Türk milleti cezalandırılmıştır. Tabiî bunun temyizi var, AİHM merhalesi var." demiştim.
Mahkemenin gerekçeli kararında, "Ermeni soykırımı gerek İsviçre'de gerekse genelde kabul görmüş tarihî bir olay." deniyor, mahkemelerin değil, parlamentoların aldığı siyasî kararları hükmüne dayanak kabul ediyor.
İsviçre'de, iç hukukun her merhalesi Perinçek aleyhine olunca, AİHM'e gidiliyor. AİHM, 17 Aralık 2013 tarihinde Perinçek lehine karara varıyor. Ancak İsviçre hükûmeti bu karara itiraz ediyor. Dosya davanın esastan görüşülmesi için Büyük Daire'ye devrediliyor.
AİHM, dosyayı 2015'te karara bağlıyor. "Soykırım suçlarının inkârının cezalandırılması" hususunda Avrupa devletleri arasında görüş ayrılıklarına dikkati çekiyor. Ayrıca, uluslararası antlaşmalar ve uluslararası hukukta, "Ermeni soykırımını inkâr edenlerin cezalandırılmasını" gerektiren hiçbir kural olmadığı da not ediliyor. Sonunda "İsviçre'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili 10'uncu maddesini ihlal ettiği" hükmüne varılıyor.
Biden'ın tavrıyla çetin bir yola girdik. Dış hainlerle iç hainler şimdi kol kola halay çekerler.
Üç gün önceki "Biden 'soykırım' der mi?" başlıklı yazımın sonunda "Biden 'soykırım' derse, sıra tazminat ve toprak talebine gelecektir. / Biz içeride birbirimize düşmanız, dışarısı bize düşman…" demiştim.
Siyasîlerimiz iç düşmanlığı bitirmelidir. Birlik olamazsak bile birbirimizi anlamamız şart.

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/arslan-tekin-24669y.htm
Bu haber 117 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum