Bakü'de "I. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu" Düzenlenecek

Bakü Türkçülük Sempozyumu Azerbaycan’da ve Türk Dünyasında Türkçü düşünce ile ilgili mevcut karmaşayı ve karanlığı aydınlatmak adına Türkçü Düşünce Birliği bu yılın Haziran-Temmuz aylarında Bakü’de “I. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu”nu düzenleyecektir.

Bakü'de "I. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu" Düzenlenecek
24 Mayıs 2023 - 09:40

Bakü Türkçülük Sempozyumu

Türk Dünyasında doğrudan Türkçülük üzerine, Türkçülük dünya görüşünün adını kendinde ifade eden Türkçü düşünce kuruluşlarının olmaması ve sistemli bilimsel ve nazarî araştırmaların yapılmaması düşünce dünyamız adına büyük bir boşluğun ortaya çıkmasına ve bu yönde fikrî gerilemeye sebebiyet vermiştir.

Azerbaycan’daki Türkçü aydınlar bu boşluğu kendi sahalarında doldurmak adına son üç yıl içerisinde Türkçü Düşünce Birliyi adlı bir düşünce kuruluşu kurdular. Türkçü Düşünce Birliyi, Azerbaycan Türk fikir hayatında doğrudan Türkçülük adıyla ve yine doğrudan Türkçü dünya görüşü geliştirmek, Türkçülüğün hareketliliğini sağlamak adına tesis edilen ilk düşünce kuruluşudur.

Azerbaycan’da ve Türk Dünyasında Türkçü düşünce ile ilgili mevcut karmaşayı ve karanlığı aydınlatmak adına Türkçü Düşünce Birliği bu yılın Haziran-Temmuz aylarında Bakü’de “I. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu”nu düzenleyecektir.

Amaç:

Türk dünyasındaki siyasi, ekonomik, kültürel, fikri ve millî sorunları ele almak ve çözüm önerileri ortaya koymak, bununla birlikte Türk milletinin Azerbaycan’da ve diğer Türk ülkelerindeki sorunlarını ortaya çıkarmak, bu sorunlara çözüm yolları bulmak ve bu meseleleri Türk dünyasının millî gündeme taşımaktır.

Makalelerde aranacak en esas şart, yazıların fikir/ideolojik temelinin olmasıdır

1. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu için tercih edilen konular:

– Azerbaycan’daki Türk milletinin temel sorunları; ortak Türk milli kimliği, ulus, milliyet, etnik azınlık kavramları

– Ulusal tarih bilincinin yerleşmesi ve yükselmesi için yapılması gerekenler

– Millet kurucularımız, onların yarattıkları mirasa sahip çıkma meselesi

– Tarihi kahramanlarımızı; tarihi kahraman kavramının parametreleri; bu listede yer alacak gerçek       kahramanlarımız

– Türkçülük-modernizm ilişkileri

– Türkçülük ve İslam meselesi

– Turancılık; Türk dünyasında entegrasyon sorunları ve geleceği

– Ulusal günlerimizin ve sembollerimizin önemi; bu alandaki eksikliklerimiz

Sayın Katılımcılar! Bu konular ve sizlerin  seçeceği diğer konularda fikir sahibi olan aydınlarımız, sempozyuma yüz yüze veya çevrimiçi formatta konuşmacı ve/veya yalnızca makale yazarı olarak katılabilirler. (Sunum süresi 10 dakikadır). Sempozyum Bakü’de yapılacaktır.

1. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumu yazım kuralları çıkacak olan sempozyum kitabının basımına göre şu şekilde belirlenmiştir:

Son gönderim tarihi; 10 Haziran 2023.

Yazı boyutu: 12 punto,

Yazı tipi: Times New Roman,

Satır Aralığı; 1.5

Kaynak gösterme biçimi: Metin içi APA,

Sayfa sayısı; 10 sayfayı geçmeyecek, minumum 3 sayfa.

Makalelerde özet bulunmayacaktır.

Azerbaycan dışından sempozyuma yüz yüze katılacak olanların masrafları katılımcıların kendileri tarafından karşılanacaktır. Sempozyum için katılım ücreti talep edilmemektedir.

1. Türkçülük Çalışmaları Sempozyumuna katılmak isteyenler makalelerini

Türkçü Düşüncə Birliyi e-posta adresine gönderebilirler: [email protected]

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum