Az bilinen Türkçe kelimeler

Sözlüklerde kayıtlı olmakla birlikte günlük dilde kullanım bulamamış bazı Türkçe kelimeler.

29 Mart 2019 - 03:32
Kaynaklar listenin sonunda verilmiştir.rnrnaklavcı – avukatrnrnalısün – telefonrnrnallakim – birisi, kimsernrnaral – adarnrnaşkazan – midernrnavaylamak – dikkat etmekrnrnbağdarlama – programrnrnbaşmak – (isim) ayakkabı, (fiil) yürümekrnrnbuzkaymak – dondurmarnrnçamcarı – yusufçukrnrnçarçamak – yorulmakrnrnçıncalık – elektronikrnrnçilim – sigararnrnçimerlik – plajrnrndelihane – tımarhanernrndenlik – ekonomirnrndikuçar – helikopterrnrndöngül – hayvanrnrndüşerge – kamprnrneğleç – frenrnrneslem – nostaljirnrnesletme – dipnotrnrngötürge – asansörrnrngündizme – takvimrnrnhatuncu – feministrnrnhatunculuk – feminizmrnrnhatunbaz – zampararnrnhaydavcı – şoförrnrnıl – renkrnrnitimil – çikolatarnrnkarabat – penguenrnrnkılga – makinernrnkıvcı – mühendisrnrnkızanak – domatesrnrnkozgalan – isyanrnrnkösem – liderrnrnkuluduk – delirnrnkulumak – delirmekrnrnkuyan – tavşanrnrnmani – her günrnrnmeyde – bozuk pararnrnodbaşı – ailernrnodluçöp – kibritrnrnotoş – trafik magandasırnrnöçürge – silgirnrnölühane – morgrnrnösümlük – bitkirnrnpekmen – milyonrnrnsakçı – polisrnrnsakmak – satın almakrnrnsal – kıyı, kenarrnrnsalıştırmak – karşılaştırmakrnrnsalmaklı – ciddirnrnsaylavcı – seçmenrnrnsellace – buzdolabırnrnsesucaltan – hoparlörrnrnsınalga – kamerarnrnsınalgı – televizyonrnrnsızanak – sivilcernrnsuluv – güzelrnrnşeveke – twerkrnrntomdaş – arkadaşrnrntölemek – ödemekrnrntöm – evcil hayvanrnrnuçarman – pilotrnrnünalga – diktafonrnrnünalgı – radyornrnyaçın – fotoğrafrnrnyağday – durumrnrnyalpı – genelrnrnyanka – filmrnrnyasmık – mercimekrnrnyaşırın – gizlirnrnyelletke – vantilatörrnrnyenün – gazeternrnyötelmek – öksürmekrnrn....rnrnKaynaklar:rnhttp://www.yeminlisozluk.comrnhttp://www.tureng.comrnhttp://seslisozluk.comrnhttp://www.sozce.com (TDK sözlük verilerini içerir)rnhttp://tr.bab.la (Oxford Üniversitesi yayını)rnhttp://ctle.pau.edu.tr/entr (Pamukkale Üniversitesi yayını)rnhttp://www.esanlamli.comrnhttps://www.dersimiz.com/yakin-ve-es-anlamli-anlamdas-kelimeler-sozlugu.asp
Bu haber 5669 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Az Bilinen Kelimeler
    1 hafta önce
    Az Bilinen Kelimeler aklavcı - avukat alısün - telefon allakim - birisi, kimse aral - ada asumanhıraş - gökdelen aşıkmak - acele etmek aşkazan - mide avaylamak - dikkat etmek bağdarlama - program başmak - (isim) ayakkabı, (fiil) yürümek birdem - üniversite böngü - teleskop buzkaymak - dondurma buzulkuşu - diuca speculifera büy - dans çalınga - bisiklet çamcarı - yusufçuk çarçamak - yorulmak çaşak - mıknatıs çıncalık - elektronik çıngı - elektrik çınka - telefon çilim - sigara çimerlik - plaj çisil - patates çönge - kâğıt dallık - takvim dayık - pandemi delihane - tımarhane denlik - ekonomi dikuçar - helikopter döngül - hayvan dönünek - enerji düşerge - kamp eğleç - fren emlerge - hastane erin - dudak ertirlik - kahvaltı eslem - nostalji esletme - dipnot Eşekkıran - Müşteri (gezegen) faysallı - kararlı, sabırlı, huzurlu fezagir - kozmonot götürge - asansör gündizme - takvim güsün - sterol hatuncu - feminist hatunculuk - feminizm haydavcı - şoför hun - kitap ıl - renk ısmalak - ıspanak itimil - çikolata karabat - penguen kılga - makine kılgan - organ kınçal - polis kıvcı - mühendis kıyın - zor kızanak - domates kodak - aile konakçı - otel kozgalan - isyan köpyak - piramit kösem - lider kuluduk - deli kulumak - delirmek kunt - boks kuntçu - boksör kuyan - tavşan küy - müzik mani - her gün meyde - bozuk para odbaşı - aile odluçöp - kibrit orunbasar - muavin otoş - trafik magandası öçürge - silgi ödgüsün - kolesterol ölühane - morg ösümlük - bitki paykamak - fark etmek pekmen - milyon sakçı - polis sakmak - satın almak sal - kıyı, kenar salıştırmak - sarşılaştırmak salmaklı - ciddi saylavcı - seçmen sellace - buzdolabı sesucaltan - hoparlör sıldırma - fermuar sınalga - kamera sınalgı - televizyon sındamga - emoji sırgavıl - anten sızanak - sivilce suluv - güzel sün - alkol şeveke - twerk şevekebaz - twerker telesmek - acele etmek tomdaş - arkadaş tölemek - ödemek