Aydınlar Ocağı 52 Yaşında - Şahin CEYLANLI

Aydınlar Ocağı 52 Yaşında - Şahin CEYLANLI
11 Haziran 2022 - 17:37 - Güncelleme: 12 Haziran 2022 - 08:54

52. Kuruluş Yılını idrak eden Aydınlar Ocağı’nın kuruluş çalışmaları 1967 ve önceki yıllara dayanmaktadır. Bu yılların şartları oldukça ağır, 27 Mayıs 1960 İhtilali’nin izlerinin sürdüğü ve milliyetçi kadroların hizmet beklediği yıllara rastlamaktadır. 1967 – 1970 yılları arasında politik tartışmalar ve ayrışmalar baş göstermiş, fikir ve düşünce buhranı yaşanmış, gençlik hareketleri, özellikle üniversiteli gençler arasında hızla tırmanışa geçmiştir. Türk ekonomisi, enflasyon ve ödeme güçlükleri yüzünden zarar görmüş, Türk Lirası hızla değer kaybetmiş ve bu olumsuz gelişmeler yüzünden sosyal ve siyasal yapıda bir kargaşa ve kaos oluşmuştur.

       İşte ülkenin bu çalkantılı ve 1960 İhtilali’nin izlerinin devam ettiği günlerde, bir avuç Türk Aydını yüreklerini ortaya koyarak çalışmalara başlamış ve milliyetçi aydınlar tarafından iki büyük faaliyet yapılmıştır. Milliyetçiler Kurultayı adı verilen bu faaliyetlerden birincisi 1967 yılında, ikincisi ise 1969 yılında yapıldı. Bu toplantılarda Aydınlar Ocağı’nın temelleri  atılmaya başladı. Çalışmalar bir müddet Aydınlar Kulübü adıyla sürdürülmüştür. Aydınlar Ocağı ismi uzun müzakere ve tartışmalardan sonra benimsenmiştir. Kuruluş hazırlıkları sürdürülen Aydınlar Ocağı Derneği’nin Ana Tüzüğü üzerinde de uzun görüşme ve müzakereler yapılmış ve sonuçta; ana fikrin Türk Milliyetçiliği olduğu konusunda fikir birliğine varılmış ve Ana Tüzüğe bu madde konulmuştur. Bu hareketin başlangıçtaki dayanak noktaları da; siyasetin dışında kalmak, yüksek seviyede fikir ve düşünce üretmek, milliyetçiler arasındaki fikir ve düşünce ayrılıklarını ortadan kaldırmak, milli varlığımızı meydana getiren unsurları geliştirerek korumak, üniversitelerin akademik kadrolarına bilgili ve seçkin isimleri kazandırmak ve bunlara benzer düşünceler olmuştur.

        Aydınlar Ocağı, Türk ilim, fikir, düşünce, sanat ve iş hayatının önde gelen çelik yürekli, haysiyetli, mücadeleci ve inisiyatif gücü yüksek 56 kişiden oluşan Kurucular Kurulu tarafından İstanbul’da, 14 Mayıs 1970 tarihinde kurularak resmen çalışmalara başlamıştır.

Kurucular Kurulu

Çoğu Allah’ın rahmetine kavuşmuş olan Kurucular Kurulu’nun üyeleri şunlardır:

Ekrem Hakkı Ayverdi, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Nihat Sami Banarlı, İbrahim Kafesoğlu, Ekrem Kadri Unat, Oktay Aslanapa, Sait Bilgiç, Yusuf Keçecioğlu, Fazlı Akkaya, Ahmet İman, Hakkı Cengiz Alpay, Fethi Gemuhluoğlu, Muharrem Miraboğlu, Suat Vural, Muharrem Ergin, Selçuk Özçelik, Nahit Rıfkı Dinçer, Ahmet Kabaklı, Necmettin İşli, Nuri Mugan, Cevat Babuna, İsmail Ekim, Faruk Kadri Timurtaş, İsmail Hakkı Uğur, Mustafa Köseoğlu, Sabri Ülker, Süleyman Yalçın, Sabahattin Zaim, Ayhan Songar, Nâzım Nihat Bozkurt, Alaeddin Ertüzün, Nihat Keklik, Refik Özdek, Fevzi Sevgili, Mazhar Özman, Sabahattin Topbaş, Kemal Eraslan, Salih Tuğ, Necati Bozkurt,Asaf Ataseven, Necmettin Hacıeminoğlu, Faik Tan, Yusuf Dönmez, Özcan Bolcan, Mustafa Kafalı, Erk Yurtsever, Erol Tunalı, Altan Deliorman, Metin Eriş, Aykut Fevzi Şireli, Alev Arık, Abdurrahman Çelik, Arif Özkök, Türkay Tüdeş, Osman Fikri Sertkaya, Ruknettin Tözüm.

 

Yapılan Faaliyetler

Kuruluş tarihinden bugüne, Tüzüğüne bağlı olarak “ Milli kültür ve şuuru geliştirmek suretiyle, Türk milliyetçiliği fikrini yaymak, milli bünyemizi sarsan fikir buhranı ve mefhumlar anarşisi  ile mücadele ederek milli varlığımızı meydana getiren unsurları yaşatıp kuvvetlendirmek “ gayesinden en ufak bir sapma göstermemiştir. Bu hedefine ulaşabilmek için  çok yönlü ve yoğun faaliyet alanları oluşturmuştur. Bunlar; açık oturumlar, konferanslar, anma toplantıları, milliyetçiler kurultayı, Aydınlar Ocakları Şûraları, divan toplantıları, durum değerlendirme toplantıları, seminerler, basın toplantıları, kültürel geziler, sergiler, yayın faaliyetleri, mevlidler, iftar programları, ziyaretler  v.b. alanlar.

        Ayrıca ilim ve irfan sahibi, seçkin kişilerin Aydınlar Ocağına üye olarak kazandırılma hususunda da gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Aydınlar Ocağı, zaman zaman kalabalık bir şekilde, Söğüt’de düzenlenen “ Ertuğrul Gaziyi Anma ve Söğüt Şenlikleri “ ne iştirak ederek tarihi sorumluluğunu da yerine getirmiştir. Her yıl Amerika’nın New York şehrinde düzenlenen “ Türk Yürüyüşü “ ne de iştirak edilmiş ve gereği yapılmıştır. Uzun seneler 30 Ağustos tarihinde,  Edirnekapı Şehitliğinde “ Şehitleri Anma  Toplantısı “ düzenlenerek konuşmalar yapılmış ve şehitlerin ruhlarına fatihalar okunmuş, ayrıca şehit aileleri ve şehit kuruluşları ile yakın ilişki kurulmuş, gerekli ziyaretler yapılmıştır. Muhtelif defalar büyük sosyolog  Ziya Gökalp, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy için ölüm yıldönümlerinde ve mezarları başında “ Anma Toplantıları “ düzenlenmiş ve her 10 Nisan’da da Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey mezarı başında konuşmalar yapılarak anılmıştır.

       Bir sivil toplum kuruluşu olarak; Türkiye’nin milli meselelerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman basın bildirileri hazırlanarak açıklamalar yapılmış ve ayrıca basın toplantıları yapılarak gerekli bilgiler kamuoyuna duyurulmuştur.

       Yeni Anayasa konusunda Aydınlar Ocağı’nın görüşlerini yansıtan bir kitap hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Anayasa Uzlaşma Komisyonunda anlatılmak üzere Ankara’ya Genel Başkan Prof. Dr. Mustafa E. Erkal’ın başkanlığında bir heyetle gidilmiş ve sunum yapılmıştır.

 Ziyaretler çerçevesinde, Fatih Belediye Başkanı ziyaret edilerek yapılması istenen birtakım teklifler arz edilmiştir. Bunlar: Okumuş Adam Sokağı’nın Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Sokağı olarak değiştirilmesi, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın isminin önemli bir parka verilmesi, Edirnekapı otobüs durağı arkasındaki Fatih Sultan Mehmet için dikilen ve çağ açıp çağ kapayan bir padişah için hiç de uygun olmayan anıtın yeniden uygun bir şekilde yapılması. Hasta ve yaşlı üyeler, iş adamları, basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları v.s. yerlere ziyaretler yapılmış ve ayrıca, çevre illerdeki Aydınlar Ocakları da ziyaret edilerek karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmuştur.

Suriye’de  göçe zorlanan ve zor durumda kalan Halep ve Bayır- Bucak Türkmenlerine gerekli olan maddi ve manevi destek sağlanmış ve Türkmen çocuklarının eğitim ve öğretimleri için  Adana ve Ankara Aydınlar Ocağı ile birlikte olumlu çalışmalar yapılmıştır.

Yapılan Geziler

       Türk Dünyası ve Evlâd-ı Fatihan diyarlarına kültür ağırlıklı geziler düzenlenmiştir. Bunlar; Azerbaycan, Özbekistan, Kırım, Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek gezileri. Azerbaycan’a yapılan gezide özellikle “ Şehitler Hıyabanı “ ve rahmetli Ebulfez Elçibey’in başkanlığını yaptığı ve 52 kuruluşun oluşturduğu    “Halk Cephesi “ ziyaret edilmiş ve gerekli temaslar yapılmıştır. Özbekistan’a yapılan gezide Taşkent Üniversitesi, Taşkent Yazarlar Birliği, Timur’un kabri, Uluğ Bey Rasathanesi ve önemli medreseler ziyaret edilmiştir. Kosova’nın sorunlarını yakından görmek, Kosova’yı tanımak, Kosova-Türk Aydınlar Ocağı’nın açılışını yapmak, bazı bakanları, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri, Türk Taburunu ziyaret etmek üzere;  “ Kosova Türk Kültür Günleri”  ve “ Atatürk Haftası Programları “ çerçevesinde muhtelif defalar Kosova’ya kalabalık heyetlerle gidilmiş ve gerekli açılış ve temaslar yapılmıştır. Makedonya gezisinde ise; Türk aileleri ziyaret edilerek ev sohbetleri yapılmış, Tarihi yerler gezilmiştir. Kırım’a yapılan gezide rahmetli Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hocanın okumuş olduğu ezan, hepimizde unutulması mümkün olmayan duygular oluşturmuştur. Bosna-Hersek’e yapılan gezide; Aliya İzzet Begoviç’in ve üç bin şehidin yattığı yerde mezar taşlarının   Ayyıldız ile kaplı olduğunu, Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu Travnik Şehrini ve Saraybosna’da Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey ve Fatih Camiilerini görmek heyetin duygularını doruk noktasına  çıkarmış, Saraybosna Eskişehir Belediyesi ile Fatih Belediyesi’nin yapılan temaslarla kardeş belediye olmaları sağlanmıştır.

Verilen Ödüller

       Aydınlar Ocağı tarafından,  Türkiye ve Türk Dünyası’nda öne çıkmış ilim, fikir, düşünce, siyaset ve sanat adamlarına yapılan törenlerle çok değişik ödüller verilmiştir. Bu ödülleri ve ödül verilen kişileri şu şekilde sıralayabiliriz:

1.      “Üstün Hizmet Armağanı“  Ödülü Verilenler:

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Ekrem Hakkı Ayverdi, Münir Nurettin Selçuk, Hamit Aytaç, İbrahim Hakkı Konyalı ve Prof. Dr. Faruk Sümer.

2.      “Türkiye’nin Ay Yıldızları“ Ödülü Verilenler:

Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Osman Sınav, Bozkurt İlham Gencer, Yıldırım Gürses, Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Erol Sayan.

3.      “Aydınlar Ocağı Şeref Beratı“ Ödülü Verilenler:

Bakü Ünivesitesinden Prof. Dr. Halil Rıza Ulutürk ve Prof. Dr. Zeka Handan.

4.      “ Şeref Üyeliği ve Şükran Belgesi“ Ödülü Verilenler:

Rauf Denktaş, Mustafa Cemil Kırımoğlu, Mintimer Şaymiyev, İsa Yusuf Alptekin, Dr. Baymirza Hayit, Doç. Dr. Ebulfez Elçibey.

5.      Şeyh’ül Müderrisin“ Ödülü Verilen:

Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer.

6.      “Şeyh’ül Muharririn“ Ödülü Verilen:

Ahmet Kabaklı.

       Aydınlar Ocağı çalışmalarını yaparken, Batı Kültürünün etkisi altına girmiş bazı çevrelere karşı; Türklük Gurur ve Şuurunu, İslâm Ahlak ve Faziletini benimseyerek,  kendi milli kültür değerlerine sahip çıkarak, her daim devletinin ve milletinin yanında yer almış ve almaya da devam etmektedir. Türk gençlerinin, yapılan ve sürdürülen faaliyetlerle fikri ve ilmi düşünce ufukları genişletilmiş ve onlara zaman zaman kitap yardımları da yapılmıştır.

Aydınlar Ocakları Şûraları

Bütün Aydınlar Ocakları’nın ortak faaliyeti olan, altı ayda ve değişik şehirlerde yapılan Aydınlar Ocakları Şûralarında, Türkiye ve dünyadaki son gelişmeleri kapsayan tebliğler sunularak gerekli değerlendirmeler “ Şûra Sonuç Bildirisi “ ile kamuoyuna yansıtılmaktadır. “ Aydınlar Ocakları 50. Şûrası “ 29-30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde Giresun’da yapılacaktı. Ancak Korona Virüs salgını dolayısıyla ertelemek zorunda kalındı.. 50. Şûra 4-5-6 Kasım 2022 tarihlerinde aynı şehirde yapılacaktır. Bir kadirşinaslık  örneği olarak şûra, açık oturum, konferans, anma toplantısı v.b. faaliyetlerde konuşmacılara, günün anlamını ihtiva eden içi yazılı tabak ( plaket ) takdimi yapılmıştır.

       Aydınlar Ocağı’nın internet sitesi (www.aydinlarocagi.org), Ocağın kuruluşundan bugüne yaptığı bütün faaliyetleri kapsamakta, kuruluştan bugüne Yönetim Kurulunda, Denetim Kurulunda ve İlim – İstişare Kurulunda hangi üyenin yer aldığı dönem dönem belirtilmekte, vefat haberleri, toplantı haberleri, kurtuluş ve milli günler ile ilgili duyurular, Türkiye gündemi ile ilgili makaleler yer almaktadır.

Aydınlar Ocakları

       Yurt içinde ve yurt dışında, özellikle üniversitelerin olduğu şehirlerde Aydınlar Ocakları’nın kurulması yönünde büyük bir gayret ve hassasiyet gösterilmiş ve bu şehirlerde de yeni Ocakların tütmesi sağlanmıştır.

       Şu anda Türkiye’de faal durumda bulunan Aydınlar Ocakları şunlardır:

Adana,  Alanya (Antalya), Amasya, Anadolu (İstanbul), Ankara, Antalya, Aydın, Avrupa (İstanbul),  Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Darıca (Kocaeli), Harput (Elazığ), Iğdır, Isparta, İnegöl (Bursa), İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, On Dokuz Eylül (Giresun), Ordu, Sakarya, Samsun,  Sivas, Tekirdağ, Trabzon.

        Yurt dışında da şu Aydınlar Ocakları faaliyet halinde bulunmaktadır:

Azerbaycan, Kosova.

Ebediyete Göçen Üyeler

       İlim, fikir ve düşünce adamlarını yetiştirmek oldukça güçtür, büyük emek ve çaba gerektirir. Onların kaybı eğitim, fikir, sanat ve düşünce hayatında derin boşluklar oluşturur. Onun için bu insanların kıymetini bilmeliyiz ve onlara candan sarılmalıyız. Bu sebeple, kuruluşundan bugüne Allah’ın rahmetine kavuşan Aydınlar Ocağı üyeleri için her sene Ramazan ayı içinde mevlid okutularak rahmetle anılmışlardır.

          Aydınlar Ocağı Genel Merkezi’nin kuruluşundan bugüne kadar ebediyete göçen üyeleri şunlardır:

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Ekrem Hakkı Ayverdi, Ord. Prof. Dr. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Nihat Sami Banarlı, Av. Sait Bilgiç, Fethi Gemuhluoğlu, Prof. Dr. Ayhan Songar, Av. M. Fazlı Akkaya, Prof. Dr. Muharrem Ergin, Ahmet Kabaklı, Prof. Dr. Muharrem Miraboğlu, Nahit Rıfkı Dinçer, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş, İsmail Hakkı Uğur, Prof. Dr. Tahsin Banguoğlu, Fevzi Sevgili, Prof. Dr. Nuri Karahöyüklü, Av. Enver Yakuboğlu, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Suat Vural, Prof. Dr. Erol Güngör, Prof. Dr. Mehmet Eröz, Prof. Dr. Recep Doksat, Kerim Oder, K. Armağan Tekin, Erdoğan Ferit Koyaş, Dr. Özcan Bolcan, Eymen Topbaş, Arif Özkök, Hakkı Cengiz Alpay, Özcan Tuna, Doç. Dr. Nâmık Ayvalıoğlu, Selâhattin Savcı, Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız, Seyfettin Manisalıgil, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Turan Üçok, Dr. Güngör Savaş, Nevzat Silahşör, Hulûsi Çetinoğlu, Ahmet İman, Refik Özdek, E. General Sami Karamısır, Av. Tarlan Samancı, İsa Yusuf Alptekin, Prof. Dr. Tevfik Ertüzün, Av. Müstecip Ülküsal, Muzaffer Eriş, Prof. Dr. Ekrem Kadri Unat, Prof. Dr. Faruk Sümer, Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu, Dr. Cavit Aydın, M. Sıraç Dede, Prof. Dr. İsmet Miroğlu, Nurettin Ergücü, Dr. Mustafa Akın, Prof. Dr. Fahrettin Tosun, Av. Oğuz Özbek, Feyzullah Değerli, Av. Yusuf Türel, Mehmet Uzun, Prof. Dr. Süleyman Karataş, Av. Nuri Eroğan, İsmail Hakkı Şengüler, Alaeddin Ertüzün, Sabahaddin Topbaş, Dr. Mehmet Halaçoğlu, Doç. Dr. M. Cahit Atasoy, Gültekin Samancı,Yard. Doç. Dr. Cevdet Dadaş, Dr. Necmettin İşli, A. Atilla Salihoğulları, Kemal Perk, Prof. Dr. Haşmet Başar, Bayram Camcı, Prof. Dr. Mustafa Köseoğlu, Mehmet Güler, Av. Kâmil Öztürk, Prof. Dr. Amiran Kurtkan Bilgiseven, Hayati Güler, Servet Mahiroğulları, Emrehan Küey, Ömer Hacıahmetoğlu, Dr. Reyhan Songar, İlhan Aras, İsmail Kanyılmaz, Ali Öner Bilici, İsmet Karaoğlu, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. Ali İhsan Gencer, Hulûsi Altınyurt,Yard. Doç. Dr. Dilâver Cebeci, Necati Asım Uslu, Prof. Dr. Asaf Ataseven, Prof. Dr. Ömer Kasımoğlu, Kemal Çapraz, Doç. Dr. M. Süreyya Şahin, M. Sami Erdem, Mustafa Şen, Dursun Keskinkılıç, Ergun Göze, Hasan Tahsin Uğur, İsmail Ekim, Abdurrahman Çelik, Abdülkadir Yaşar, Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, Doç. Dr. Hüseyin Kalkan, Refet Körüklü, Av. Abdullah Mazhar Baytaz, Prof. Dr. Ruknettin Tözüm, Prof. Dr. Yusuf Keçecioğlu, Celalettin Karaatlı,  Müslim Fincan, Sabri Ülker, Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik, Av. Armağan Gayretli, Altan Deliorman, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Mustafa Öncel, Av.Celâl Özdemir, Sami Yavrucuk, M. Kemal Cabioğlu, Durali Ayaroğlu, M. Zeki Karahan, M. Turgut Öztaşkın,  Necati Üstündağ, Hakkı Turcan, Prof. Dr. Fevzi Samuk, Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş, Prof. Dr. Ali Osman Özcan, Altemur Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Rahmi Bilge, Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Erk Yurtsever, Nihat Gürer, Prof. Dr. Nihat Keklik, Sinan Yıdız, Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli, Mehmet Ateşoğlu, Prof. Dr. Cevat Babuna, O. Faruk Başoğlu, Necati Bozkurt, E. Gnl. Mehdi Sungur, Prof. Dr. Nuri Mugan, Prof. Dr.Yusuf Dönmez, Prof. Dr. Erol Cihan, Faik Tan, Mevlüt Şam, Prof. Dr. Acar Sevim,  Ahmet Kolutek, Mustafa Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kafalı, Aytekin Yıldırım, Süleyman Bozkurt, Hasan Ekşi, Dr. Namık Kemal Kurt,  Dr. Yaşar Akdoğan , Av. Erol Tunalı, E. Jnd. Alb. Necabettin Ergenekon, Halim Terzi, Osman Nuri GÜRSOY, Mustafa Haykır, Nazım Nihat Bozkurt ve Hızırbek Gayretullah.

 

 

Aydınlar Ocağı Yayınları

Aydınlar Ocağı Genel Merkezi yayın faaliyetlerine de büyük bir önem vermiş ve Türkiye’nin 

       * GAP ve GAP’ın Doğuracağı Sonuçlar,

       * Nüfus Planlaması ve Türkiye’nin Gerçekleri,

       * Muhafazakârlık Nedir Ne Değildir,

       * Dış Borç ve Turizm,

       * İslâmiyet ve Millet Gerçeği,

       * 150. Yılında Tanzimat ve Doğurduğu Sonuçlar,

       * Güneydoğu Anadolu’nun Dil ve Folklor Özellikleri,

       * Türk – Yunan Münasebetleri ve Ayasofya Meselesi,

       *  AT’nun Cevabı ve Yeni Alternatifler,

      * Yabancı Dille Eğitim ve Öğretim Meselesi,

      * Din ve Vicdan Hürriyeti,

      * Mehmet Akif’i Anlatıyorlar,

      * Türk Dili ve Milli Bütünlüğümüz,

      * Milli Kültür Politikasındaki Yanlışlar,

      * Sosyo – Ekonomik Açıdan Ortadoğu Bölgesinde Gıda Güvenliği,

      * İslâmiyet, Millet Gerçeği ve Laiklik,

      * GAP, Ortadoğu ve Su Meselesi,

      * 21. Asra Girerken Çağdaşlaşma, Demokrasi ve İnsan Hakları,

      * Millî Mutabakatlar,

      * İstanbul’dan Adıyaman’a ( 24. Şûra ),

      * İstanbul’dan Trabzon’a ( 25. Şûra ),

      * Suriye’nin Etnik Yapısı ve Türkiye-Suriye İlişkileri,

      * Yunanistan’ın Etnik Yapısı ve Türk Yunan İlişkileri,

      * Türk Kültüründe Hoşgörü ve Bazı Örnekler,

      * Doğu Türkistan’da İnsan Hakları İhlalleri,

      * 9 Soru 9 Cevapta Ermeni Sorunu,

      * Millî Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey,

      * Yeni Anayasa ile İlgili Görüşler,

      * Üniversite Reformu,

      * Toprak ve Tarım Reformu,

      * Millî Basın Meselesi,

      * Türkiye’nin Bugünkü Meseleleri,

      * Siyasi İstikrar ve Topyekun Kalkınma,

      * Türkiye’nin İç ve Dış Güvenliği,

      * Güçlü Hükümet İhtiyacı,

      * Türkiye’de Sanayileşme Meselesi,

      * Üniversiteler Yasa Tasarısı Hakkında Görüşler,

      * Türkiye’nin Sosyo – Kültürel ve Ekonomik Meseleleri,

      * Türk – İslâm Sentezi,

      * Ermeni Meselesi,

      * Çok Kültürlülük Virüsü ve Milliyetçilik.

       Aydınlar Ocağı gelecekte de 52 yıllık faaliyet döneminde olduğu gibi, yine ülke meselelerinde, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetiştirilmesinde üzerine düşen görevi yapacak, ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünden yana ve Türk milliyetçiliği doğrultusunda her türlü çalışmaları sürdürerek yeni ufuklara doğru yol alacaktır.
http://www.kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazilar/YaziDetay/14047


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum