Arslan TEKİN: 'Türkçü Dergiler'

Arslan TEKİN: 'Türkçü Dergiler'
20 Ağustos 2022 - 13:53

Türkçü dergileri ele alan kitabı görünce meraklandım. Türkçü dergilerin miladı nedir ve hâlâ devam edenler hangileri? İnsan ister istemez kendisine de pay çıkarıyor! Yüzlerce sayı dergiyi yeni harflere aktardık.

Kitabın adı "Türkçü Dergiler". Üst başlığı "Milliyetçi Fikrin Sesi". (Editörler: Ahmet Şahin-Emin Yarımoğlu, Bozkurt Yayınları, 530 s.) (Söylemeden geçemeyeceğim... "Türkçü Dergiler" dedikten sonra "Milliyetçi Fikrin Sesi" demeye gerek mı?)

Editörler "Çalışma Hakkında Birkaç Söz" başlığı altında yayınlarının maksadını açıklıyorlar:

"Elinizdeki kitap Milliyetçi Fikrin Sesi: Türkçü Dergiler serisinin ilk ürü­nüdür. Türkçü dergileri tek bir kitapta toplamak ve okuyucuya sunmak mümkün değildir. Bizim bu çalışmalarda amaçladığımız asıl mesele: Türk­çülük fikri çizgisinde çıkarılmış süreli yayınları gündeme getirmek, dergi­lerin muhtevasında yer alan siyasî, sosyal vb. meselelerin karşılaştırmalı tahlilini sağlamak, bununla birlikte derginin çıkarıldığı dönemi panoramik olarak incelemektir. Bu bakış açısıyla oluşan çalışmamızda dergilerde yer alan gündem, kavram ve meseleler minvalinde Türkiye'nin yakın tarihini Türkçülük fikrinin perspektifinden okuyacaksınız, Daha geniş bir ifadeyle günümüzü iyi anlamak için bugünün merkezinde olan dergilerin irdelen­mesi gerekmektedir."

"İçindekiler" bizi aydınlatacaktır:

Haluk Ölçekçi: Türkiye'de Fikir Dergiciliği / M. Hayati Özkaya: Genç Kalemler Dergisi / Yasin Yavuz: Türklük Biliminin İlk Mecmuası: Türk Derneği / Sergen Çirkin: Örgütlü Türkçülüğün Doğumu: Türk Yurdu Cemiyeti ve Dergisi / Kutlu Altay Kocaova: Millî Mücâdele Yıllarında Kültür Alanında Yükselen Türkçü Ses: Büyük Mecmua / Ali Gezginci:  Millî Kültürün İnşasında Bir Merhale: Millî Mecmua / Veli Kürşad Öztürk: Altruizmi Bayraklaştıran Dergi: Atsız Mecmua / Celil Bozkurt: Türk Fikir Hayatında Millî  İnkılap Dergisi ve Yayın Politikası / Ahmet Şahin: Kısa Ömürlü Bir Türkçü Derginin Serencamı: Ergenekon Dergisi / Yücel Namal-Duygu Kartal İncebacak:  Orhun Dergisi / Sacit Yakımoğlu: Gök-Börü Dergisi / İbrahim Ağkoyun: Kopuz: Türk'e Fayda / İlker Aytürk: Rıza Nur'un Karargâhı: Tanrıdağ /  Murat Yılmaz: 1950'li Yılların Başında Türkçülük: Orkun Çatısı / Ozan Karabulak: Ötüken (1964-1975), Emin Yarımoğlu: Türkçü Dergi "Adsız" Üzerine (İnceleme-Fihrist) / Serkan Akgöz: "Yeni" Orkun.

 "Sunuş" yazısı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun'un:

"Cumhuriyet Türkiye'sinde fikir dergileri başlıca üç ana akımın temsil­cisi olmuşlardır. Bu bakımdan fikir dergilerini üçe ayırabiliriz: Türkçü -Milliyetçi dergiler, sosyalist - komünist dergiler, dinci dergiler. Bunlara dördüncü bir grup olarak Hüseyin Cahit Yalçın'ın 1930'larda çıkardığı Fikir Hareketleri ile Aydın Yalçın'ın 1980'lerde çıkardığı Yeni Forum der­gisi vb. dergilerle temsil edilen liberal düşünce dergilerini de ekleyebiliriz. (...) Elinizdeki eserde çoğunlukla genç akademisyenler tarafından ele alınan tam 17 dergi var. Meşrutiyet yıllarındaki Genç Kalemler dergisinden At­sız'ın ölümünden sonra çıkan Yeni Orkun dergisine kadar birçok dergi in­celeniyor. Ancak bu çalışmanın öncekilerden önemli bir farkı var. Dergiler akademik bir anlayışla ve derinliğine ele alınıyor."

Kitapta Haluk Ölçekçi'nin "Türkiye'de Fikir Dergiciliği" (s. 15-47) makalesi ilk sırada. Unuttuklarımızı hatırlatacak, bilmediklerimizi öğretecek ayrıntılı çalışma. Bu makalenin ara başlıkları: "Osmanlı'da Fikir Dergiciliği". "Cumhuriyet Dönemi Fikir Dergiciliği", "Milliyetçi Fikir Dergiciliği", "Osmanlı'da Türkçü Yayınlar", "Cumhuriyet Döneminde Türkçü Fikir Dergiciliği", "Irkçılık-Turancılık Davası ve Türkçü Dergiler".

"Türkçü Dergiler", çok gerekli kaynak yayın.

Okumak lâzım.

20 Ağustos 2022 Cumartesi
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/yazarlar/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum