BANDIRMA VAPURU


Dr. Ahmet Yılmaz SOYYER
 
 


Bandırma vapuru bir arslan taşır

Boz dumanı yüreklerden gam siler
Arslanı görmeye zıplar hamsiler
Samsun'a bugün bir târih yanaşır
Kılınçları çakan yıldırım biler
Kara kalpak inmiş sarı kaşlara
Mâvi gözler müjde sunar kuşlara
Sarı Paşa ki gönlünü paylaşır
Mayıs sonlarında şakağında ter
Asalet katıyor şu duruşlara
Mahmuzu yerleri çizen çizmeler

Bandırma vapuru taşır bir arslan
Karadeniz, çırpınır da çırpınır
Arslanın aklında çılgınca bir sır
Emrini yaymaya hazırlanır tan
Bir gizli işâret gönderir aya
Ve haber ulaşır Kızılelma'ya
Rüzgâr bile artık kan kokuyor kan
Bugün kanla abdest alacak bozkır
Yürüyecek binler Afyon'a yaya
Kalpler bir kuş gibi ederken pırpır
Yürüyecek gayrı vermek için can

A. Yılmaz SoyyerTarih: 19.05.2019 10:34