" Âkifnâme” Kitabında Mehmet Akif


A. Yağmur TUNALI
ayagmurtunali.blogspot.com.tr
 
 


Mehmed Âkif:
"TÜRK'E HİÇBİR KAVMİN HOROZ OLMASINA TAHAMMÜL EDEMEM!"

"Yakın­ devrin,­ en­ önemli­ din­ bilginlerinden,­ Kur’an Meâli’ndeki yüksek­ başarısıyla­ öne­ çıkan Hasan Basri Çantay,­ yakın­ dostu ­Mehmet Âkif’i anlattığı­“ Âkifnâme” ­adlı­ bir eser­ yazmıştı.­ O­ eserde, ­İslâmcılık’ın,­ özündeTürklük ­etmek olduğunu­ söyleyen­ Atsız’ı­ destekler­ nitelikte ­bir olayı­ nakleder.­ İslâmcı Âkif,­ diğer­ pek­ çok­ aydın­ gibi,­ Türklüğü­ öne çıkardığı­ bir ­döneme­ gelmiştir: 
“Evet,­ ona­ tam­ bir ­İslâm­ Şâiri diyebiliriz.­Kuvvetli, ­îmanlı, ateşli­ bir­ İslâm ­şâiri!­ Fakat,­Türk ­dâimâ­ başta ­kalmak­ şartıyla. Dört­ lisânı­ edebiyâtıyla ­bilen ­Âkif,­Türk­ olarak­ yazdı,­Türk­ olarak­ düşündü,­Türk ­olarak­ yaşadı ­ve­ nihâyet­ Türk­ olarak­ öldü.” (…)­ İlk­ millî­ kaynaşma­ ve­ savaşlarda­ üstad­ Balıkesir’e gelmişti.­ O’nun­ samîmî­ arkadaşlarından ­biri­ Gönen’e ­teşkîlât kurmaya ­gitmişti.­ Dönüşünde­ o­ arkadaş­ dedi­ ki:

–­(­..)’ler­Türklere ­cefâ­ ediyorlar­ millî­ teşkîlâtı­ boğmaya­ çalışıyorlar. Âkif’in ­o ­zaman ­hiç­ düşünmeden,­ kükreyerek­ verdiği­ cevap şudur:

–­Orada­ bir­ Türk­ Ocağı­ açınız­ ve ­mücâdele­ ediniz!­

Mehmet Âkif­ Ersoy’un­ Kurtuluş­ Savaşı'nı­ teşkîlâtlandırma­ çalışması­ için ortaya­ koyduğu­ gayretlerinden ­dolayı­ tanıdık­ birisi­ o’na,­ ‘Üstad, sizi­ Türkçü­ görüyorum’­ deyince, ­Âkif’in ­ağzından­ alev­ gibi­ şu kelimeler­ çıktı:

–­Ya ­ne­ zannediyorsun?­ Türk’e­ hiçbir­ kavmin ­horoz­ olmasına­ tahammül edemem!” 
(Balıkesirli­ Hasan ­Basri­ Çantay,­ Âkifname,­ İstanbul, ­s.­225)"

Kavga Günleri, 308. sayfa.

 



Tarih: 13.03.2019 18:07