SÖYLENCE


Muammer AZMAK
 
 


SÖYLENCE


Rivayet diyordu sözcüğe, eskiler.
Ne diyorsun diye bakıyordu yeniler.

Temellendirmek esastır diyordu eskiler,
Duymak-duyurmak yeterlidir diyor yeniler.

Aldatma, Allah esirgesin duasıyla derdi eskiler,
Aldanma, Allah korusun görevlendirmesiyle der yeniler.

Ravilere bakardı inceden inceye eskiler,
‘Ravi de kimmiş’ kaba sualini yöneltir yeniler.

Bilgiyi aktarma yolu buydu der eskiler,
Yazıya ne olmuş da söze itibar ola der yeniler.

Eski-yeni mücadelesi sürerken göz der eskiler,
Evvelden beter olmasın diye kulak der yeniler.

Masalımsı bir tat dolanır dillerde şimdilerde der eskiler,
Akılda kalıcı bir ad vermişler ona dilsever olan yeniler.

Rivayet ile bir tutarlar, eylemezler yad eskiler,
Açık olsun sözü de yazısı da kılsın kendin hoş baht yeniler.

Hem yer etsin zihinlerde hem dahi dillerde derdi eskiler,
Gelecek asırlarda SÖYLENCE söylesin çekinmeden yeniler.

04.12.2017 Muammer AZMAKTarih: 08.03.2018 20:22