UYDURMA HADİSLERLE YOZLAŞTIRILAN İSLAM - Mustafa Kızıklı

UYDURMA HADİSLERLE YOZLAŞTIRILAN İSLAM - Mustafa Kızıklı


UYDURMA HADİSLERLE YOZLAŞTIRILAN İSLAM


Hadisler çoğu zaman Kuran’a eş tutularak kullanılmakta ve bunun sonucunda yalan yanlış şeyler ortaya çıkmaktadır. Şu bilinen bir gerçektir ki hadislerin büyük çoğunluğu uydurma ya da çarpıtmadır. Bu uydurma hadislerin genel sebebi, birileri Kuran’ı değiştiremeyince, kendi dünya görüşlerini, kötü niyetlerini ve despotluklarını (genelde kadınlara) geçerli kılmak içindir. Veya aslen İslam düşmanlarınca araya sıkıştırılması sağlanmış olması büyük bir olasılıktır. İlk çıktığı dönemden bugüne kadar İslamı yok etme veya yozlaştırma çalışmaları hep sürmüştür.

Çok sahih kabul edilen Buhari, Muslim, Tirmizi gibi hadis rivayetçilerinin eserleri içinde epeyce fazla uydurma hadisler vardır. Belki kendileri yaptı bunu ya da belki kendilerinden sonrakiler bu hadis kitaplarına sonradan ekleme yaparak onlar yazmış gibi gösterdiler, bilemeyiz.

Bu uydurma hadisler kitaplara nasıl girmiş olursa olsun insanlar dogmatik bakışlarından artık kurtulmak zorundadır.
Hadisler içerisinde yer alan saçma sapan, uydurulmuş ya da çarptırılmış öyle hadisler var ki çoğu Müslüman Kuran'ın yerine bu hadislere göre hüküm vermektedir. Bir kısım din adamı kılıklı din simsarları da buna çanak tutmaktadır.
Bir kısım din alimleri de Hz. Muhammed`in, sözlerinin kitap haline getirilmesini yasakladığını (ayetler ile karıştırılacağını düşündüğü için) söylerler ama bir yandan da hadis olayını savunurlar.

Biz Hadislere fazla güvenmeyin, onları ölçü almayın deyince de “peygambere itaat edin” ayetlerini getirirler. İyi de o zaman siz neden itaat etmediniz? Kuran'a itaati ıskaladığınızın farkında mısınız? Gerek mi duyuldu bu sözlere? Neden? kuran yetmiyor mu? Akılsız mısınız, anlamıyor musunuz yazanları?
Sorularını sorunca da ilk bahaneleri; Namazın nasıl kılınacağı Kuran'da yoktur, bunu hadislerle biliriz, şeklinde sığ ve saçma bir savunmadır.

Halbuki mesele gayet basittir. Hadis diye söylenen şeylerin kuranda referansı aranırsa sorun kalmayacaktır. Namazın Kuran'da referansı vardır, o zaman Namaz konusunda kelamı peygamber söylemiştir. Gerçi burada karşımıza bir de namazın sünnetleri mevzusu çıkmaktadır ki oda tam bir keşmekeştir ama neyse...

Hadis kitaplarında yer alan saçma sapan uydurma hadisler, İslam karşıtları tarafından da ballandıra ballandıra kullanılmaktadır, bu sözleri gerçekten söyledi peygamberiniz bakın şuna dercesine...

Komiktir ki diğer yandan da mucizevi arz eden hadisleri kabul etmezler, gerçek değil, efsane derler. Bu biraz iki yüzlülük değil de nedir?

Gelelim şu meşhur hadislere. Bazı hadislerin kendi içerisinde çeliştiğini görünce sizler de şaşacaksınız. O zaman şu soruyu sorun kendinize; Nasıl güveneceğiz bu Buhari, Tirmızi gibi hadis kitaplarına?

Cevap basit... Güvenmeyeceksiniz. Kuran'a güveneceğiz. Onunla zıtlaşan tüm hadisleri unutun. Bu kadar basit işte. (elbet bunun için de önce kuranı okumak, anlamak lazım. )

Şimdi tamamen uydurma olduğu halde şu sahih sayılan hadislerin, saçma olanlarına bir göz atalım.

“Namaz kılan bir adamın önünden eşek, kara köpek ve kadın geçerse namazı bozulur” (Buhari 8/102; Hanbel 4/86).

“Zina yapan evlilerin taşlanarak öldürülmesini emreden ayet, Ayşe`nin döşeğinin altındaki sahifede yazılı bulunuyordu. Peygamber ölünce Ayşe onun defin işlemleriyle meşgul iken, evin açık kapısından içeri giren bir keçi o sahifeyi yedi ve böylece taşlama cezası Kuran`dan çıktı; ama hükmü devam ediyor” (İbni Mace 36/1944; Hanbel 3/61; 5/131, 132, 183; 6/269).

“Keçinin yemesi sonucu Kuran`dan çıkan taşlama ayetini Ömer Kuran`a tekrar sokmak istedi; ancak halkın dedikodusundan korktuğu için cesaret edemedi” (Buhari 53/5; 54/9; 83/3; 93/21; Muslim, Hudud 8/1431; Ebu Davut 41/1; Itkan 2/34).

“Bir grup maymun zina yapan bir maymunu yakalamış ve taşlama cezasını uyguluyorlardı. Onları bu haklı işte desteklemek için ben de taş atarak yardım ettim” (Buhari 63/27). (şaka gibi zina yapan maymun. evlenmemiş terbiyesizler)

Bu iki hadise dikkat. Zıtlaşma var.
“Peygamber hiç bir vakit ayak üstünde işemedi” (Hanbel 4/196; 6/136, 192, 213).
“Peygamberin ayak üstünde işediğini gördüm” (Buhari 4/60, 62; Hanbel 4/246; 5/382, 394).

“Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine`ye gelerek Müslüman oldular. Medine`nin havası onlara dokununca Peygamber onlara deve sidiği içmelerini öğütledi. Adamlar develeri dağıttılar va çobanı da öldürdüler. Peygamber onları yakalattı. Ellerini ve ayaklarını kesti. Gözlerini oydu. Çölde susuz ölüme terketti. Biz onlara su vermek isteyince Peygamber bizi engelledi” (Buhari 56/152, Tıb 5/1; Hanbel 3/107, 163)

“Musa ölüm meleğinden çok korkuyordu. Bir gün ölüm meleği canını almaya gelince meleğin yüzüne tokat atıp bir gözünü çıkardı” “Allah`ın elçileri arasında ayırım yapmayınız. Ben, Yunus peygamberden bile üstün değilim” (Buhari 65/4, 5; Hanbel 1/205, 242, 440; 2/405, 468).

“Ben Adem oğullarının efendisiyim” (Hanbel 1/5; 5/540, 388).

“Hesap günü tüm peygamberler korku içinde canlarının derdinde iken, sadece ben ümmetimi düşüneceğim” (Buhari 97/36).

“Uğursuzluk üç şeydedir, at, ev ve kadın” (Buhari 76/53).

“Peygamber, savaşta kadınların va çocukların öldürülmesinin bir sakıncası olmadığını söyledi” (Buhari, Cihad/146; Ebu Davud 113).

“Dünya balığın üzerindedir. Balık başını sallayınca dünyada depremler olur” (İbni Kesir, 2/29; 50/1).

“Liderler mutlaka Kureyş kabilesinden seçilmelidir” (Buhari 3/129, 183; 4/121; 86/31).

“Tüm kara köpekleri öldürünüz. Çünkü onlar şeytandır” (Hanbel 4/85; 5/54).

“Karga fasıktır” (Buhari 59/16; Hanbel 2/52).

“Allah zamandır” (Muvatta 56/3).

“Allah, ahirette peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir” (Buhari 97/24, 10/129 ve 68. surenin tefsiri).

“Peygamber 30 erkeğin cinsel gücüne sahipti” (Buhari).

“Peygamber nerede güzel bir kadın görse hemen eve koşar Zeynep`le yatardı” (Buhari, Hibe)

“Peygamberin izniyle ihramdan çıkıp Mina`da bulunan kadınlarımıza yöneldik. Zekerlerimizden meni damlıyordu ” (Buhari, Hac/81; Müslim Hacc/141).

“Peygamber öldüğünde, zırhı birkaç kilo arpa karşılığında bir Yahudi`nin yanında rehin duruyordu” (Buhari 34/14, 33, 88; Hanbel 1/300; 6/42, 160, 230).

“Peygamber, Medine`de bir yahudi tarafından büyülendi. Günlerce ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştı. ” (Buhari 59/11; 76/47; Hanbel 6/57; 4/367).

“Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz; çünkü şeytan sol eliyle yer içer” (Hanbel 2/8, 33).

Gördüğünüz gibi buraya kadar yazan sözde hadisler Kuran'a ters düşen, akla mantığa uymayan saçma sapan sözlerdir. Elbet bunlar sadece küçük bir kısmı.

Hadisi alternatif kaynak olarak görenler (hüküm çıkarmak için.. vs) bir de şu aşağıda ki hadislere baksınlar lütfen.

“Ömer, peygamberden, halkın doğru yoldan sapmamaları için kendisine birşeyler söyleyip yazmasını istediğinde; Peygamber: `Allah`ın Kitabı bize yeter` dedi” (Buhari İtisam 26, İlim39, Cenaiz 32, Merza 17; Müslim Cenaiz 23, Vasaya 22).

“Kuran`dan başka hidayet kaynağı arayan sapıtmıştır” (Tirmizi 2906).
****
Şimdi Hadisleri bir tarafa koyup Kuran'da Allah bize ne diyor, bu hadis olayını nasıl değerlendirmemiz gerektiğini ayetlerden anlamaya çalışalım.

"Allah size Kitap`ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah`ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.
Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O`nun sözlerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. En iyi işiten, en iyi bilendir O."
(Enam Suresi 114-115)

"Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur`an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir."
(Yusuf Suresi 111)

"İşte bunlar, Allah`ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hal böyle iken Allah`tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar?"
(Casiye Suresi 6)

"İşte onlardır Rablerinden bir kılavuzlanma üzere olanlar; işte onlardır gerçek kurtuluşu bulanlar.
İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak için hadis/laf eğlencesi satın alır ve onu alay konusu edinir. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır. "
(Lokman Suresi 5- 6)

 

 

Mustafa Kızıklı


Tarih: 10.09.2019 20:02